Założenie oddziału lub przedstawicielstwa przez przedsiębiorcę zagranicznego na Litwie

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest wystarczająco duże, istnieje możliwość ustanowienia oddziału na Litwie. Utworzenie przedstawicielstwa lub oddziału odbywa się za pośrednictwem notariusza. 

Procedura utworzenia przedstawicielstwa lub oddziału na Litwie

  • Spółka dominująca postanawia utworzyć przedstawicielstwo.
  • Przygotowanie statutu, który ustanawia kompetencje oddziału lub przedstawicielstwa.
  • Statut wraz z innymi dokumentami uzupełniającymi zostaje przekazany do notariusza.
  • Akty notarialne są rejestrowane w Rejestrze Podmiotów Prawnych.

Więcej informacji na temat utworzenia przedstawicielstwa lub oddziału na Litwie.

Share Print