Samozatrudnienie na Litwie

Istnieją dwa sposoby, aby zostać samozatrudnionym na Litwie.

1. Zaświadczenie o jednoosobowej działalności gospodarczej (individualios veiklos pažyma) jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba zarejestrowała działalność gospodarczą w odpowiednim urzędzie Państwowej Inspekcji Podatkowej w swoim miejscu zamieszkania i ma prawo do wykonywania wymienionej działalności gospodarczej. 

2. Zezwolenie na działalność gospodarczą (verslo Liudijimas) jest to dokument potwierdzający, że dana osoba płaciła zryczałtowaną kwotę podatku dochodowego (niezależną od dochodu) i jest uprawniona do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Porównanie form samozatrudnienia

  Zaświadczenie o jednoosobowej działalności gospodarczej Zezwolenie na działalność gospodarczą

Kluczowe różnice

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się po zamknięciu roku podatkowego i od rzeczywistego dochodu Podatek dochodowy w formie płatności ryczałtowej i z góry (nie jest uzależniony od dochodów)

Ograniczenia w działalności

Możliwość prowadzenia jakiejkolwiek działalności produkcyjnej lub handlowej, z wyjątkiem tych, do których uprawnione są osoby prawne lub które wymagają specjalnych zezwoleń
  • Możliwe rodzaje działalności gospodarczej wymienione są w klasyfikacji działalności gospodarczej, które mogą być prowadzona na podstawie zezwolenia
  • Posiadaczami zezwolenia na prowadzenie działalności nie mogą być podatnicy VAT.
  • Obrót ze sprzedaży towarów przez osoby posiadające zezwolenie na działalność handlową jest ograniczona do 4 500 EUR w okresie jednego roku kalendarzowego.  Transakcje sprzedaży mogą być zawierane wyłącznie z osobami prawnymi nie prowadzącymi działalności handlowej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność handlową. 
  • Licencja na usługi i produkcję umożliwia jej posiadaczowi świadczenie usług i sprzedaż towarów, które wytwarzają oni osobiście, świadczą usługi i sprzedają towary, które wytwarzają osobiście dla osób prawnych, pod warunkiem że dochody ze sprzedaży osobiście wyprodukowanych towarów i świadczenie usług dla osób prawnych na podstawie licencji nie przekracza 4 500 EUR w okresie rozliczeniowym
Okres działania Nieograniczony Do 5 dni i nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego
Zatrudnianie pracowników Możliwość zatrudniania innych osób Możliwe włączenie jednej osoby do działalności, ale takie włączenie nie kwalifikuje się jako zatrudnienie
Podatki

Podatek dochodowy - 5% lub 15% od podlegającemu opodatkowaniu zyskowi

Ubezpieczenie zdrowotne  - 9%

Ubezpieczenie społeczne - 26,3 % lub 28,3 % (w przypadku dobrowolnej dodatkowej składki na fundusz emerytalny) od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 99,94 EUR lub 107,54 EUR)

Podatek dochodowy jest stały: władze lokalne stosują różne stawki, uzależnione od rodzaju działalności

Ubezpieczenie zdrowotne  - 9% od miesięcznego minimalnego wynagrodzenia (obecnie 380 EUR x 9% =  34.20 EUR/miesiąc)  

Ubezpieczenie społeczne  – 26.3% lub 28.3% (w przypadku dobrowolnej dodatkowej składki na fundusz emerytalny) od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 99,94 EUR lub 107,54 EUR)

 

Osoby fizyczne mogą ubiegać się o zaświadczenie o jednoosobowej działalności gospodarczej lub zezwolenie na działalność gospodarczą w odpowiednim urzędzie Państwowej Inspekcji Podatkowej, przez internet lub przez platformę My STI (Mano VMI). 

Więcej informacji na temat samozatrudnienia na Litwie.

Share Print