Założenie działalności gospodarczej w Norwegii

Od 1 maja 2004 r. każdy obywatel Polski może rozpocząć swoją działalność gospodarczą w Norwegii, która będąc członkiem OECD, jest zobligowana do stosowania liberalnej polityki w stosunku do inwestycji zagranicznych. Z tego powodu, inwestowanie w tym kraju jest w zasadzie wolne od ograniczeń, a zakładanie działalności gospodarczej jest bardzo proste i nie zabiera wiele czasu. Według wyników badań Uniwersytetu Warszawskiego branża budowlana przyciąga największe zainteresowanie Polaków.Ponad 40% rejestrowanych polskich firm specjalizuje się w tej dziedzinie. Stanowi to  ok. 1% ogółu norweskich przedsiębioców. Przywołując dane statystyczne, Polacy są właścicielami średnio 6% wszystkich przedsiębiorstw, co oznacza, że tylko w 2011 roku mogli założyć prawie 3 tys. nowych firm. 

Najczęściej spotykanymi formami działalności gospodarczej w Norwegii są:

 • spółka AS (Alksjeselskap) - prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • spółka ASA - (allmennaksjeselska) - publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • ANS – ansvarlig selskap - spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością

 • DA – delt ansvar - spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością

 • filia - oddział firmy zagranicznej

 • selvstendig næringsdrivende firma – działalność na własny rachunek (samozatrudnienie).

Zintegrowany wniosek rejestracyjny

Założenie firmy w Norwegii trwa od dwóch do trzech tygodni. Procedurę rejestracji działalności gospodarczej w Norwegii należy rozpocząć od wypełnienia zintegrowanego wniosku rejestracyjnego (część I) w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych - Enhetsregisteret - i załączyć odpowiednie dokumenty, jeśli są wymagane. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na stronie Brønnøysundregistrene (organu rejestracyjnego norweskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu). Procedura rejestracji jest dla osób prywatnych darmowa. Dokumenty należy wypełnić w języku norweskim, na podanej wyżej stronie są jednak dostępne angielskie poradniki ułatwiające dokonanie tej czynności. Wniosek należy wysłać na adres:

Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret, 8910 Brønnøysund

Po dokonaniu rejestracji zostaje przydzielony 9-cyfrowy numer organizacyjny (organisasjonsnummer), używany w korespondencji z władzami i dokumentacji handlowej. Bez tego numeru nie można m. in. zatrudnić pracowników, utworzyć firmowego konta w norweskim banku i uzyskać statusu płatnika VAT. Ponadto, jeśli przedsiębiorca nie miał do tej pory norweskiego numeru personalnego (Fødselsnummer/personnummer – norweski PESEL), musi wraz z podaniem o zarejestrowanie firmy złożyć wniosek o nadanie numeru personalnego. Właściciel firmy powinien też pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu od wypadków przy pracy (yrkesskadeforsikring) dla swoich pracowników i dla siebie (jeśli pracuje w firmie przynajmniej na pół etatu), o ubezpieczeniu OC samochodu firmowego, a także o ubezpieczeniu firmy od odpowiedzialności (ansvarsforsikring). To ostatnie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie wskazane. Zgodnie z norweskimi przepisami na przykład w razie wypadku spowodowanego przez błąd budowlany, właściciel firmy nieposiadający ubezpieczenia od odpowiedzialności kontraktowej/deliktowej będzie odpowiadał za skutki całym swoim majątkiem.

Rejestracji można dokonać również poprzez portal internetowy Altinn będący zintegrowanym narzędziem e-administracji. Rejestracja przez Altinn jest możliwa jeśli osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą posiada norweski stały numer personalny lub D-nummer (tymczasowy numer personalny dla cudzoziemców, których pobyt w Norwegii nie przekroczy 6 miesięcy w roku).   

Zintegrowany wniosek rejestracyjny, o którym mowa powyżej, może być wykorzystany do zarejestrowania się (o ile jest to wymagane) w innych rejestrach (np. pracodawców i pracobiorców, podatników VAT), które są powiązane z Centralnym Rejestrem Koordynacyjnym.

W norweskim prawodawstwie nie ma odrębnych przepisów, które dotyczyłyby tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Wszystkie spółki zakładane są w oparciu o przepisy ustawy o spółkach z 1976 r. z częściowymi zmianami wprowadzonymi w styczniu 1996 r., w wyniku wejścia w życie postanowień Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Spółki zagraniczne traktowane są tak samo, jak spółki norweskie, dlatego nie korzystają ze specjalnych ulg i przywilejów. Jednocześnie mogą stosować korzystać z ulg na równi z norweskimi firmami, np. ulgi udzielane przez władze lokalne przy zakupie nieruchomości oraz wynikające z programu Norweskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Przemysłu (SND).

Procedura zakładania spółek w Norwegii jest stosunkowo prosta. Wszystkie spółki chcące prowadzić działalność gospodarczą w tym kraju muszą dokonać wpisu do Rejestru Spółek (Register of Companies) w Brønnøysund. Ponadto, w niektórych przypadkach jest wymagane uzyskanie pozwoleń np. licencji budowlanej lub koncesji na zakup nieruchomości. Na stronie Brønnøysund znaleźć można szczegółołwe informacje dotyczące kosztów rejestracji spółek.

Warto podkreślić, że rozpoczęcie działalności gospodarczej w Norwegii nie oznacza automatycznego uzyskania pozwolenia na pracę i pobyt w tym kraju, a może jedynie stworzyć podstawy do podjęcia takich decyzji administracyjnych. Muszą istnieć finansowe podstawy prowadzenia danej działalności, zatem zainteresowany musi przedstawić dokładny opis rodzaju działalności, a także plan finansowy firmy.

Podania o pozwolenie na pracę i/lub pobyt rozpatrywane są przez Urząd ds. Cudzoziemców (Utlendingsdirektoratet) w porozumieniu z norweską placówką za granicą (w przypadku Polski jest to Wydział Konsularny Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie).

Podatki dla przedsiębiorców: 

Obowiązki firmy jednoosobowej w Norwegii

Właściciel firmy jednoosobowej,  rozpoczynając działalność w Norwegii, musi:

 1. Zarejestrować firmę  w Norwegii.

 2. Zgłosić wykonywane w Norwegii zlecenia (jeśli prowadzi firmę zagraniczną).

 3. Zarejestrować firmę w Norweskim Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftregisteret).

Po rozpoczęciu działalności w Norwegii właściciel musi:

 1. Płacić zaliczkę na podatek dochodowy (jej wysokość można zmieniać w razie potrzeby). 

 2. Składać zeznanie podatkowe.

 3. Odbierać rozliczenie podatkowe.

 4. Zgłaszać zmianę adresu.

Po zakończeniu działalności firmy w Norwegii jej właściciel musi:

 • zgłosić zakończenie działalności gospodarczej

Osoby, które prowadzą firmę jednoosobową, muszą zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

Obowiązki spółki w Norwegii

Właściciel spółki, która rozpoczyna działalność w Norwegii, musi:

 1. Zarejestrować spółkę w Norwegii.

 2. Zgłosić zlecenia wykonywane w Norwegii (jeśli prowadzi firmę zagraniczną).

 3. Zarejestrować spółkę w Norweskim Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftregisteret).

 4. Prowadzić księgi rachunkowe i audyt spółki.

Jeśli prowadzi się działalność w Norwegii, trzeba:

 1. Zgłaszać płace i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.

 2. Płacić podatek oraz VAT od dochodów spółki.

 3. Składać zeznanie podatkowe.

 4. Odbierać rozliczenie podatkowe.

Po zakończeniu działalności spółki w Norwegii, jej właściciel musi:

 • zgłosić zakończenie działalności gospodarczej

Osoby, które prowadzą spółkę, muszą zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 Przydatne linki 

Share Print