Założenie działalności gospodarczej na Węgrzech

Na Węgrzech istnieje kilka typów spółek.

 • spółka jawna Kkt. (Közkereseti Társaság, Unlimited Partnership),
 • spółka komandytowa Bt. (Betéti Társaság, Limited Partnership),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kft. (Korlátolt Felelősségű Társaság, Limited Liability Company),
 • spółka akcyjna  Rt. (Részvénytársaság, Company Limited by Shares).

Rozróżnia się dwa rodzaje spółek akcyjnych: spółki o zamkniętym akcjonariacie Zrt. (Zártkörűen működő részvénytársaság, Closed Company Limited by Shares) oraz spółki o akcjonariacie publicznym Nyrt. (Nyilvánosan működő részvénytársaság, Public Company Limited by Shares).

Największym zainteresowaniem wśród firm zagranicznych cieszy się spółka Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság) zbliżona do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Spółka posiada osobowość prawną. Może zostać założona zarówno przez osoby fizyczne, jaki i osobę prawną.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 3 mln HUF (kwota w całości zadeklarowana).

Udziały mogą być różnej wielkości, jednakże wartość jednego udziału nie może być niższa niż 100 tys. HUF i musi być podzielna bez reszty przez 10 tys. HUF.

Wspólnicy z zasady pozbawieni są odpowiedzialności indywidualnej, ryzykując do wysokości wniesionych do spółki wkładów.

Z punktu widzenia planów założenia spółki przez osoby zagraniczne ewidentną zaletą jest, że spółka może być w całości kierowana przez osoby nieposiadające węgierskiego obywatelstwa (nie ma obowiązku powoływania miejscowych wspólników czy członków zarządu).

Rejestracja spółki jest szybka; odbywa się w systemie elektronicznego okienka (ügyfélkapu). Jednocześnie spółka otrzymuje numer VAT UE. Ze zgłoszeniem rozpoczęcia działalności nie wiążą się żadne koszty. Co więcej przy rejestracji spółki nie jest wymagane osobiste stawiennictwo (osobiste stawiennictwo jest wymagane przy otwieraniu konta w banku). Warto zwrócić uwagę na możliwość założenia unijnego rachunku bankowego, z opcją dokonywania przelewów również w polskiej walucie.

Od 2012 roku istnieje obowiązek rejestracji w rejestrze prowadzonym przez izbę gospodarczą (nowo powstałe firmy są zobowiązane do takiej rejestracji w ciągu 5 dni od zarejestrowania spółki pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej). Rejestracja online.

Rejestracja związana jest z obowiązkową opłatą, której należy dokonać na konto właściwej terytorialnie izby (5 tys. HUF rocznie). Należy zaznaczyć, że samo zgłoszenie spółki do rejestru prowadzonego przez izbę nie powoduje jednoczesnego nabycia w niej członkostwa.

Wszystkie podmioty gospodarcze muszą stworzyć elektroniczną bramkę firmową (cégkapu). Ta elektroniczna forma kontaktu z różnymi instytucjami i organami państwa ma być obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. Po 1 stycznia 2018 roku firmom, które nie dokonają rejestracji grozić będą sankcje prawne.

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w systemie podatkowym:

 • zmniejszenie składek opłacanych przez pracodawców z 27 na 22% (składki socjalne);
 • podniesienie o 15% minimalnej płacy, a o 25% gwarantowanej płacy minimalnej;
 • obniżenie podatku od osób prawnych CIT do 9% z 19 i 10% (od stycznia 2016 r. PIT wynosi 15%);
 • wzrost progu dochodów o podwójną wartość (z 6 mln HUF do 12 mln HUF) dla małych przedsiębiorstw, płatników w systemie kata, a dla płatników w systemie kiva, zmienił się próg zatrudnianych pracowników z 25 na 50 osób;
 • podmioty rozliczające się dotychczas na podstawie uproszczonych zasad "kiva" - czyli do osiągnięcia przychodów na poziomie 500 mln HUF rocznie, będą mogły utrzymać sposób opodatkowania do osiągnięcia przychodów rocznych w wysokości 1 mld HUF. W stosunku do nowych podmiotów, kwalifikujących się do systemu "kiva" obowiązywać będzie dotychczasowy próg 500 mln HUF;
 • obniżenie podatku VAT na 5% dla mięsa drobiowego, jaj i świeżego mleka oraz na 18% dla usług internetowych i żywności restauracyjnej;
 • wzrost ulgi podatkowej dla rodzin z dwójką dzieci (miesięcznie ulga podatkowa wynosi 5 tys. HUF);
 • zmiana odliczeń podatkowych z inwestycji energooszczędnych: dla dużych przedsiębiorstw 30% (max. 15 mln EUR), dla średnich przedsiębiorstw 40% a dla małych 50%;
 • zmniejszenie progu ekho (składki zdrowotne) z 22 na 20%, zniknęła 6% składka zdrowotna od zysków z odsetek;
 • uprościł się podatek dla tzw. airbnb (wzrósł o 20% specjalny podatek zryczałtowany dla podmiotów świadczących usługę hotelarską, przy czym nie muszą oni płacić składki zdrowotnej tzw.eho)

Wśród innych zmian, podniesiono m.in. próg dla działalności gospodarczej zwolnionej z podatku VAT, z obowiązującej obecnie kwoty 6 mln HUF do 8 mln HUF przychodów rocznie.

Jako nową ulgę podatkową wprowadzono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania  50% kosztów usług muzycznych "na żywo" przez restauracje.

Wprowadzono ulgę podatkową dla inwestycji nie większych niż 20 mln HUF dla start-upów.

Minimalne stawki wynagrodzeń (istotne również w przypadku delegowania pracowników z Polski)

 • pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat, od 1-go stycznia 2017 roku przysługuje minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 127.650 HUF brutto,
 • pracownikowi z co najmniej średnim wykształceniem lub średnim wykształceniem zawodowym, zatrudnionemu na cały etat, od 1-go stycznia 2017 roku przysługuje wynagrodzenie miesięcznie wynoszące 161.250 HUF brutto.

Rejestracja firmy

Firmy zagraniczne mogą rejestrować swoje oddziały i przedstawicielstwa w Węgierskim Sądzie Rejestrowym (Cégbíróság).

Rozróżnia się dwa rodzaje spółek akcyjnych:

 • spółki o zamkniętym akcjonariacie Zrt. (Zártkörűen működő részvénytársaság, Closed Company Limited by Shares),
 • spółki o akcjonariacie publicznym Nyrt. (Nyilvánosan működő részvénytársaság, Public Company Limited by Shares).

Firmy zagraniczne wybierają zazwyczaj formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Kft.) lub spółki akcyjnej (Rt.).

Od początku 2010 r. rząd w Budapeszcie uprościł procedury przy rejestracji działalności gospodarczej; wystarczy zgłosić się do lokalnego Biura Wydawania Dokumentów (Okmányiroda) i wypełnić drogą elektroniczną stosowną ankietę. Następnie zostaje wygenerowana bezpłatna „bramka petenta" (ügyfélkapu), która umożliwia wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego. Jeśli zrobi się to bezbłędnie, nastąpi automatyczne wprowadzenie do rejestru przedsiębiorców, a system samodzielnie wygeneruje numer podatkowy i statystyczny dla nowo powstałej firmy. Ponadto wydrukuje dokument rejestracyjny. Ta procedura nie powinna trwać dłużej niż kilka minut, a rejestracja, wprowadzanie zmian oraz zgłoszenie zakończenia działalności gospodarczej są wolne od opłat.

Tak jak w Polsce, na Węgrzech można zawiesić działalność gospodarczą. Na Węgrzech można tego dokonać na okres od miesiąca do 5 lat.

Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

Na Węgrzech obywatele RP mogą swobodnie podejmować zatrudnienie. Obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie muszą posiadać zezwolenia na pracę. Rejestracja cudzoziemców podejmujących pracę na Węgrzech odbywa się na podstawie zgłoszenia przez pracodawcę do terenowego urzędu pracy (bez personalizacji – podaje się wyłącznie liczbę osób).

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print