Ochrona danych osobowych

Jeśli prowadzisz ewidencję pracowników, kontrahentów czy klientów, powinieneś być świadomy odpowiedzialności, jaka wiąże się z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Pamiętaj, że każda osoba fizyczna w Polsce ma prawo do ochrony jej danych osobowych. Wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie usuwanie, także te, które wykonuje się w systemach informatycznych, muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.

Uwaga! Od maja 2018 roku obowiązują przepisy unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zobacz przewodnik po RODO dla przedsiębiorców.

Skorzystaj z interaktywnego poradnika:

Załatw za pośrednictwem biznes.gov.pl:

Share Print