Dofinansowanie udziału w zagranicznych targach

Szukasz możliwości rozwoju swojej firmy na rynkach zagranicznych i chciałbyś wziąć udział w zagranicznych targach, ale obawiasz się wysokich kosztów? Możesz uzyskać dofinansowanie udziału w zagranicznych imprezach targowych i misjach zagranicznych w ramach funduszy UE. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi Branżowe Programy Promocji (GO to BRAND) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach których polskie firmy mogą otrzymać środki na zagraniczną promocję.

Dla kogo dofinansowanie?

Z dofinansowania udziału w zagranicznych targach i misjach gospodarczych mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Programy promocji skierowane będą do następujących 12 branż:

 • Sprzęt medyczny
 • Kosmetyki
 • IT/ICT
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Usługi prozdrowotne
 • Części samochodowe i lotnicze 
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Maszyny i urządzenia
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Moda polska

Czego dotyczy dofinansowanie?

W ramach programu możesz ubiegać się o dofinansowanie m.in.:

 • kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa targach/wystawach;
 • kosztów organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych;
 • kosztów transportu i ubezpieczenia;
 • kosztów informacyjno-promocyjnych projektu,
 • kosztów szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Kiedy można zgłaszać wnioski o dofinansowanie?

Drugi nabór wniosków przewidywany jest w terminie 4 kwietnia – 8 maja 2018 r. Natomiast realizacja projektów przewidziana jest do końca 2019 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł

Jakie dofinansowanie mogę dostać?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych odbywa się w dwóch formach: de minimis i pomocy publicznej.

W przypadku dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.


W przypadku formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Jak się zgłosić?

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania i udziałem w targach, możesz skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej.

Kontakt:
Monika Sasiak
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Share Print