Karnety TIR

Wysyłając i nabywając towary z krajów pozaunijnych powinieneś wiedzieć o ułatwieniach, jakie daje system TIR. Jest to międzynarodowy tranzyt celny, którego funkcjonowanie oparte jest na przepisach Konwencji TIR  (skrót od fr. Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy) z 1975 roku (z późniejszymi zmianami). Jej celem było uproszczenie procedur na przejściach granicznych i w urzędach celnych przy przewozach drogowych. Jest to jedyny uniwersalny system umożliwiający przemieszczanie ładunków pod zamknięciem celnym w pojazdach lub kontenerach oznakowanych biało-niebieską tablicą TIR.

Karnet TIR

Jest dokumentem systemu TIR, który spełnia rolę dokumentu gwarancyjnego i celnego pod osłoną, którego może być realizowana procedura TIR. Karnety TIR drukowane są w Genewie i stanowią własność IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego). Wykonane są ze specjalnego papieru i posiadają szereg zabezpieczeń w celu uniknięcia funkcjonowania w obiegu karnetów fałszywych. Każdy posiada indywidualny numer, kod kreskowy, znak wodny. Pod osłoną karnetów TIR można przewozić prawie wszystkie towary z wyłączeniem m.in. produktów tytoniowych i alkoholu (dozwolone są piwo, wino oraz tytoń surowy służący do wyrobu papierosów)

Co daje karnet TIR?

Posiadacze karnetu TIR mogą korzystać z ułatwień w międzynarodowym transporcie towarów. Oznacza to, że w przejściowych, czyli granicznych urzędach celnych nie są pobierane przez władze celne żadne dodatkowe zabezpieczenia czy gwarancje na poczet ewentualnych należności celno-podatkowych pojawiających się przy wprowadzaniu towaru na dany obszar celny.

Ponadto zasadą jest, że zamknięcia celne nałożone w wyjściowym urzędzie celnym, akceptowane są przez władze celne kolejnych krajów, a więc pojazd drogowy przejeżdża przez przejściowe (graniczne) urzędy w zasadzie bez kontroli ładunku.

Konwencja TIR jest jednym z najbardziej efektywnych międzynarodowych instrumentów przygotowanych pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych. Operacje TIR można realizować w 58 krajach.

Pamiętaj jednak, że władze celne każdego państwa tranzytowego zawsze mają prawo dokonać kontroli towaru i jest to zgodne z przepisami Konwencji TIR.

Kto wydaje w Polsce karnety TIR

Karnety TIR wydawane są wyłącznie przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD). Ponieważ karnety TIR są własnością IRU – Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego z siedzibą w Genewie, wszystkie podlegają zwrotowi. Zajrzyj na stronę ZMPD i dowiedz się, jak zamówić karnet.

Przyjęcie przewoźnika do systemu TIR i dalsze korzystanie przez niego z karnetów jest uzależnione od dopuszczenia go przez administracje celną. Organem uprawnionym do wydania pozwolenia na korzystanie z tej procedury jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Zainteresowana osoba składa wniosek z dołączonymi do niego dokumentami w siedzibie ZMPD. 

Jak długo ważny jest karnet TIR?

Każdy karnet TIR ma określony nieprzekraczalny termin ważności od daty wydania karnetu posiadaczowi. Oznacza to, że najpóźniej tego dnia można otworzyć karnet w wyjściowym urzędzie celnym. Taki karnet pozostaje ważny do czasu zakończenia podróży i zamknięcia procedury TIR w docelowym urzędzie celnym.

Karnety, którym upłynął termin ważności i nie zostały otwarte w terminie, stają się dokumentami nieważnymi i nie można ich wykorzystać. Przedstawienie takiego karnetu TIR w urzędzie celnym może skutkować wstrzymaniem wydawania karnetów przez ZMPD.

Na podstawie karnetu TIR odprawa celna dokonywana jest dwa razy: u nadawcy oraz w kraju przeznaczenia (albo na granicy, albo u ostatecznego odbiorcy).

Karnet upoważnia tylko do jednej danej jazdy. Posiadacz karnetu TIR jest odpowiedzialny za zgłoszenie towarów do odprawy władzom celnym docelowym jak również za uiszczenie wszelkich należności, opłat i kar związanych z ładunkiem w przypadku, gdy karnet TIR nie został prawidłowo zwolniony.

Spradź, co powinieneś zrobić w przypadku utraty karnetu TIR.

Share Print