Gdzie szukać klientów?

Otworzyłeś firmę, dopełniłeś wszelkich formalności, założyłeś stronę internetową, na której znajduje się oferta świadczonych przez Ciebie usług, a teraz zaczynasz rozglądać się za klientami. Gdzie ich szukać?

Internet

Najprostsze i najłatwiejsze źródło to internet. Na portalach branżowych, w wyszukiwarkach ofert, na forach internetowych możesz znaleźć wiele ciekawych ofert. Pamiętaj jednak, że do każdej tego typu oferty należy podchodzić krytycznie – czyli sprawdzić potencjalnego partnera w bazie CEIDG, KRS, w rejestrze dłużników (więcej na ten temat).  W wielu przypadkach informacje na temat ofert są płatne.

Organizacje branżowe

W poszukiwaniu ofert warto nawiązać współpracę z organizacją, skupiającą przedsiębiorców z Twojej branży np. regionalną albo branżową izbą gospodarczą. Właściwą izbę możesz znaleźć np. korzystając z wyszukiwarki na stronach Krajowej Izby Gospodarczej. Organizacje te ułatwiają nawiązywanie kontaktów z partnerami w Polsce i za granicą. Dodatkowo oferują wiele usług przydatnych w codziennym prowadzeniu biznesu (szkolenia, certyfikaty itd.). Co ważne, będąc członkiem organizacji przedsiębiorców, będziesz bardziej wiarygodny w oczach Twoich kontrahentów.

Zamówienia publiczne

Dobrym źródłem potencjalnych zleceń są zamówienia publiczne. Podmioty z sektora finansów publicznych lub stanowiące własność Skarbu Państwa mają obowiązek publikacji informacji o organizowanym przez nie przetargu, w którym może wziąć udział każdy zainteresowany, jeśli spełnia określone wymagania. Miejsce i sposób publikacji informacji o przetargu zależy od wartości udzielanego zamówienia publicznego:

  • Przetargi powyżej kwoty 30 000 euro

Zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszeń o przetargach, jeśli dotyczą one kwoty wyższej niż 14 000 euro. Takiej informacji należy szukać na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych. Ponadto informacja o przetargu musi się znaleźć na stronie internetowej oraz w lokalu zamawiającego.

  • Przetarg powyżej kwoty 144 000 euro

Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne, ogłoszenie o przetargu musi zostać zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Tenders Electronic Daily, TED).

  • Przetargi poniżej kwoty 30 000 euro

W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż równowartość 30 000 euro to zamawiający sam decyduje, gdzie zamieści ogłoszenie. Może to być natomiast strona internetowa ogłaszającego przetarg albo tablica ogłoszeń w firmie. Możliwe jest również, że ogłoszenie nie zostanie zamieszczone nigdzie, a jedynie wysłane do wybranych oferentów. W tej sytuacji warto samemu wyszukać firmy, które ogłaszają przetargi na świadczone przez nas usługi, i regularnie zaglądać na ich stronę, lub skontaktować się z nimi bezpośrednio, polecając własne usługi. Nie dotyczy do przetargów w ramach funduszy UE, które muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności.

Większość organizacji publicznych publikuje ogłoszenia o przetargach publicznych w Biuletynach Informacji Publicznej, które można wyszukiwać poprzez konkretne interesujące nas podmioty na stronie BIP, m.in. Urzędy Podległe i Nadzorowane Przez Ministrów, Urzędy podległe lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, jednostki Samorządu Terytorialnego, Sądy i Trybunały itp.

Jak znaleźć właściwe zamówienie publiczne?

Ze względu na dużą liczbę zamówień, bardzo czasochłonne jest znalezienie tych najbardziej interesujących. Istnieją dwa główne sposoby wyszukiwania, z których możesz skorzystać przeglądając Biuletyn Zamówień Publicznych. Pierwszy sposób dotyczy klasyfikacji CPV (Common Procurement Vocabulary), wedle której do każdego typu działalności gospodarczej przypisany jest określony kod cyfrowy. Znajdziesz go na stronie: http://kody.uzp.gov.pl/. Zwróć uwagę, że kategorie najwyższego rzędu, np. roboty budowlane dzielą się na kolejne, bardziej szczegółowe kategorie: wynajem maszyn i urządzeń, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne w budynkach, przygotowanie terenu pod budowę itd. Dzięki takiej szczegółowości, możesz wyszukiwać zamówienia publiczne w całym kraju a nawet w Unii Europejskiej dotyczące Twojej działalności. Po drugie, możesz przeglądać Biuletyn Zamówień Publicznych pod kątem słów kluczowych zamieszczonych w polu przedmiotu zamówienia publikowanych ogłoszeń.

Ze względu na czasochłonność samodzielnego wyszukiwania przetargów na stronach Urzędu Zamówień Publicznych oraz Tenders Electronic Daily (TED), wielu przedsiębiorców korzysta z płatnych komercyjnych serwisów przetargowych. Koszt takich serwisów zwykle nie przekracza 100 zł miesięcznie, a dodatkowo można uzyskać. dostęp do wybranych przetargów komercyjnych, a także możliwość otrzymywania zestawień ogłoszeń na email.

Więcej informacji na temat udziału przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych.

Zamówienia w ramach projektów UE

Jeśli chciałbyś znaleźć zlecenie w ramach projektów realizowanych z funduszy UE, możesz to zrobić ww tzw. Bazie Konkurencyjności. To internetowa baza ofert, która pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Ponadto znajdują się tu szczegółowe dane na temat wszystkich europejskich zamówień publicznych o dużej wartości publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE.

Bazy danych

Szukanie nowych klientów powinno się rozpoczynać od określenia konkretnej grupy docelowej. Gdy już ją sprecyzujemy, kolejnym krokiem jest pozyskanie dokładnych informacji teleadresowych na temat firmy (adres, telefon, e-mail, strona www) oraz znalezienia osoby, z którą moglibyśmy się skontaktować na temat naszej oferty. Możemy to zrobić osobiście, wyszukując potrzebne informacje w Internecie, potwierdzając je w Krajowym Rejestrze Sądowym albo rejestrze CEIDG.

Można również zgłosić się do profesjonalnej agencji marketingowej, która dostarcza bazy danych na podstawie wyznaczonych kryteriów odpowiadających potrzebom Twojej firmy. Dostęp zwykle nadawany jest na rok czasu.

Imprezy targowe

Aż do początku XXI wieku targi należały do jednej z najpopularniejszych form promocji przedsiębiorstwa a zarazem sposobów pozyskiwania kontrahentów, partnerów i  klientów. Dekadę później to miejsce zajął Internet. Oferta targowa w kraju i zagranicą wciąż jest jednak bardzo bogata. Warto rozważyć udział firmy w imprezie targowej. Dowiedz się więcej na ten temat.

Share Print