Należyta staranność

Będąc przedsiębiorcą zarówno przez Twoich partnerów biznesowych i klientów, jak również przez prawo, jesteś traktowany jako profesjonalista. Zawodowy charakter działalności powoduje u kontrahentów oczekiwanie sumienności i fachowej wiedzy przy wykonaniu zobowiązań. Dla przykładu, jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności stolarskiej, to jego kontrahent oczekuje jej wykonania przy uwzględnieniu zasad, wiedzy oraz techniki obowiązujących przy produkucji wyrobów z drewna.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny mowa jest o należytej staranności, która odnosi się do stosunku dłużnika i wierzyciela. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Oznacza to, że podejmując jako przedsiębiorca zobowiązania powinieneś wykonywać je zgodnie z zasadami profesjonalizmu. W przypadku rażącego braku staranności mamy do czynienia z niedbalstwem.

Kwestia należytej staranności jest istotna m.in. przy ustalaniu odpowiedzialności za szkody. Więcej na temat odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności przeczytasz tu.

Share Print