Karta Dużej Rodziny

Jeśli chcesz zaangażować swoją firmę w działania społeczne, doskonałą okazją jest udział w programie Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny, co to jest?

Karta Dużej Rodziny jest to prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program, który oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających powyżej trójki dzieci. Obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W programie zgłoszono już 10 tysięcy miejsc (sklepy, linie kolejowe, instytucje, usługi), w których rodziny wielodzietne mogą liczyć na zniżki.

Do zakupów w ramach programu upoważnia specjalna Karta Dużej Rodziny. Posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR" pisany alfabetem Braille'a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem. 

Korzyści dla Twojej firmy

Uczestnicząc w programie Karta Dużej Rodziny dostajesz możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" (także w przypadku sklepów internetowych). To szansa na zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą Twojej firmy ze strony większej liczby klientów. Ponadto, uczestnicząc w programie, udowodnisz swoje społeczne zaangażowanie i wzmocnisz swoją biznesową wiarygodność.

Jak się zgłosić?

Jeśli chciałbyś wesprzeć rodziny wielodzietnie np. sprzedając swoje produkty po niższych cenach, możesz zgłosić się do programu. Jak to zrobić?

Krok 1. Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym

Krok 2. Wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji, Tamka 3, 00-349 Warszawa. E-mailkdr@mpips.gov.pl; mapa.kdr@crzl.gov.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę programu.

Share Print