Sprzedaż alkoholu – sytuacje życiowe

Chcesz sprzedawać alkohol? Powinieneś wiedzieć, że zarówno sprzedaż detaliczna (sklep, restauracja, sprzedaż na imprezach masowych), jak i hurtowa, wymaga specjalnego zezwolenia.

Sprzedaż detaliczna

Jeśli chcesz sprzedawać alkohol detalicznie, na biznes.gov.pl dowiesz się, jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu i złóż wniosek. Starając się o zezwolenie na sprzedaż detaliczną pamiętaj, że samorządy mają pewną swobodę w określaniu warunków jego uzyskania (np. liczby punktów sprzedaży), warto więc przenalizować uchwałę Twojej gminy w tym zakresie.

Jeśli nie prowadzisz sprzedaży detalicznej alkoholu w sklepie, ale zajmujesz się organizacją przyjęć, na których podawany jest alkohol, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć. Dowiedz się, jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas przyjęć i złóż wniosek.

Zezwolenia jednorazowe

Jeśli chcesz sprzedawać alkohol na imprezie organizowanej w plenerze, możesz starać się o uzyskanie jednorazowego zezwolenia. Pozwolenie to mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy już mają zezwolenie na „stałą" sprzedaż alkoholu. Uwzględnij czas na rozpatrzenie Twojego wniosku przez urząd i złóż go odpowiednio wcześniej. Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem biznes.gov.pl.

Na biznes.gov.pl znajdziesz również poradniki, przydatne przy zakładaniu działalności, w ramach których można sprzedawać alkohol.

Otwieram lokal gastronomiczny

Otwieram sklep

Otwieram stacje paliw

Otwieram lokalny browar

Roczne informacje o sprzedaży

Pamiętaj, żeby w terminie i zgodnie z przepisami wypełniać obowiązki związane z zezwoleniem na alkohol. Należą do nich m.in. coroczne składanie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwolenia. W przypadku zmian np. nazwiska, tytułu prawnego do punktu sprzedaży, powinieneś poinformować o tym urząd, który wydał zezwolenie. Masz także obowiązek poinformować urząd w przypadku rezygnacji ze sprzedaży alkoholu.

Zmiany danych firmy

Jeśli zmieniłeś nazwisko albo adres, pod którym zarejestrowana jest Twoja firma, powinieneś w ciągu 14 dni od zmiany poinformować o tym urząd, który wydał zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z przepisami powinieneś informować o wszystkich zmianach danych, które znajdują się w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, możesz stracić zezwolenie. Niektóre zmiany - np. utrata tytułu prawnego do lokalu - mogą spowodować wygaśnięcie zezwolenia. Wzory formularza, na którym przekazujesz informacje o zmianach, powinieneś znaleźć na stronie Twojego urzędu (skorzystaj z wyszukiwarki urzędów). Pamiętaj też o opłacie skarbowej (10 zł).

Zawieszenie działalności

Jeśli chcesz zawiesić działalność i masz ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu pamiętaj, że zawieszenie nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia powinieneś wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia tj. składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia. Możesz jednak zgłosić wniosek o rezygnację z zezwolenia w związku z zawieszeniem (taką możliwość dopuszcza wyrok NSA).

Przedłużenie zezwolenia

Jeśli zbliża się termin ważności Twojego zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pamiętaj o jego przedłużeniu. Wniosek o zezwolenie możesz złożyć za pośrednictwem biznes.gov.pl Zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu.

Pamiętaj, że opłaty za korzystanie z zezwolenia będą wyliczane w zależności od ilości alkoholu, który sprzedałeś w roku ubiegłym i zadeklarowałeś w oświadczeniu, składanym na początku roku.

Rezygnacja ze sprzedaży alkoholu - wniosek o wygaszenie zezwolenia

Jeśli Twoje zezwolenie wciąż jest ważne, ale planujesz np. zamknąć działalność, zlikwidować punkt sprzedaży, to powinieneś zgłosić rezygnację do urzędu (złożyć wniosek o wygaśniecie). Powinieneś poinformować urząd o rezygnacji z pozwolenia także w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej (w tym przypadku pozwolenie wygasa). Składasz ją z datą podjęcia decyzji o rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie (handlowym lub gastronomicznym) w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego. Wzory formularzy znajdziesz na stronie internetowej Twojego urzędu (skorzystaj z wyszukiwarki urzędów). Pamiętaj, że w przypadku rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych o wydanie ponownie zezwolenia możesz ubiegać się po upływie 6 miesięcy od daty zaprzestania sprzedaży napojów alkoholowych (wygaśnięcia zezwolenia).

Jeżeli nie poinformujesz urzędu wydającego zezwolenie o chęci jego wygaszenia, będziesz musiał w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem  dokonywać  opłaty do gminy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwrot opłaty za zezwolenie

Jeśli zaczynasz sprzedaż alkoholu w ciągu roku, albo Twoje zezwolenie wygasa w trakcie roku, roczna opłata za korzystanie z zezwolenia będzie proporcjonalna do okresu sprzedaży.

Jeśli jednak Twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed formalnym terminem jego ważności (np. nie złożysz w terminie oświadczenia albo stosownych opłat), nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz" z powodu cofnięcia/wygaśnięcia zezwolenia. Zobacz m.in. stanowisko RIO w Opolu i wyrok NSA II GSK 282/08

Wyprzedaż zapasów

Jeśli zezwolenie wygasło z powodu likwidacji punktu sprzedaży, upływu terminu ważności zezwolenia, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, albo niedokonania w terminie opłat masz prawo uzyskać zezwolenie na wyprzedaż zapasów alkoholu.

O zezwolenie na wyprzedaż możesz ubiegać się tylko w przypadku wygaśnięcia, a nie cofnięcia (np. z powodu złamania przepisów) zezwolenia.

Cofnięcie zezwolenia

Jeśli cofnięto Ci zezwolenie na sprzedaż (np. z powodu sprzedaży alkoholu nieletnim) możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

Sprzedaż hurtowa

Jeśli chcesz sprzedawać alkohol hurtowo, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w tym zakresie powinieneś uzyskać zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem. Odpowiednie wnioski (w zależności czy będziesz sprzedawał alkohol do 18% i powyżej 18%).

Uzyskaj zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18%

Uzyskaj zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18%

Jeśli sprzedajesz alkohol hurtowo, masz obowiązek składania informacji o wielkości sprzedaży.

Przedłużenie zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem

Jeśli zbliża się termin ważności Twojego zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pamiętaj o jego przedłużeniu. Wniosek o zezwolenie możesz złożyć za pośrednictwem biznes.gov.pl.

Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18%

Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18%

Opłaty za korzystanie z zezwolenia będą wyliczane w zależności od ilości alkoholu, który sprzedałeś w roku ubiegłym.

Zmiany danych

Podobnie, jak w przypadku sprzedaży detalicznej, jeśli zmieniły się dane w zezwoleniu, albo np. status prawny Twojej firmy, 14 dni od dnia powstania zmiany powinieneś poinformować o tym urząd (złożyć wniosek o zmianę zezwolenia), który wydał zezwolenie (alkohol do 18% - urząd marszałkowski, powyżej 18% - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Zmiany mogą dotyczyć: siedziby i adresu przedsiębiorcy, adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zwiększenia limitu przydziału alkoholu określonego w zezwoleniu.

Zwrot opłaty za zezwolenie

Jeśli Twoje zezwolenie zostanie cofnięte albo z jakichś przyczyn wygaśnie przed formalnym terminem jego ważności, nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot tej części opłaty, której nie „wykorzystasz" z powodu cofnięcia/wygaśnięcia zezwolenia.

Wyprzedaż zapasów przy hurtowym obrocie alkoholem

Jeśli np. z powodu zaprzestania działalności Twoje pozwolenie wygasa, powinieneś uzyskać pozwolenie na wyprzedaż zapasów.

Przedsiębiorcy, którym cofnięto zezwolenie (np. z powodu złamania przepisów) nie mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia  na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.

Przyczynami wygaśnięcia zezwolenia wydanego na obrót hurtowy napojami alkoholowymi mogą być:

  • likwidacja przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
  • upływu ważności zezwolenia;
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Na biznes.gov.pl dowiesz się, jak uzyskać:

Rezygnacja ze sprzedaży alkoholu - wniosek o wygaszenie zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem

Jeśli masz zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi możesz w dowolnym momencie zrezygnować z zezwolenia. W tym celu musisz złożyć wniosek, w którym zgłaszasz zaprzestanie działalności gospodarczej w dziedzinie objętej zezwoleniem. Wniosek (pismo) adresujesz do organu, który wydał Ci zezwolenie oraz czytelnie podpisujesz. W treści wniosku wpisujesz prośbę o wygaszenie zezwolenia ze względu na zaprzestanie działalności gospodarczej w dziedzinie objętej zezwoleniem. Możesz starać się ponownie o uzyskanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi po ustaniu przyczyny wygaśnięcia zezwolenia.

Sprzedaż hurtowa a zawieszenie działalności

Jeśli zawiesisz działalność, możesz zrezygnować z zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w okresie zawieszenia. Powiadom o zawieszeniu urząd, od którego otrzymałeś zezwolenie i złóż wniosek o wygaszenie zezwolenia z powodu zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zapoznaj się także z artykułem Usługi online w obrocie napojami alkoholowymi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Share Print