Kto ponosi koszt dostawy zwróconego towaru

Jeśli Twój klient, który zakupił towar np. przez internet, postanowi go zwrócić, powinieneś znać zasady zwrotu kosztów dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy jesteś zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Co ważne, zwracasz jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Jeśli klient zamówił np. droższy transport kurierem zamiast przesyłki poleconej, zwracasz klientowi koszty jak za przesyłkę poleconą. Odbiór osobisty nie jest tutaj oczywiście brany pod uwagę, gdyż nie jest sposobem dostarczenia rzeczy.  

Koszty klienta

Z kolei klient ponosi koszt odesłania do Ciebie towaru (a także opakowania, zabezpieczenia) po odstąpieniu od umowy. Może jednak zostać zwolniony z tych kosztów, jeśli to Ty zgodzisz się je ponieść albo przed zawarciem umowy nie poinformowałeś klienta o konieczności ich poniesienia. Jeśli sprzedałeś towar poza siedzibą firmy (np. na pokazie), zawsze musisz wskazać konsumentowi, które koszty związane ze zwrotem rzeczy będzie musiał ponieść w razie odstąpienia od umowy. Z kolei jeśli sprzedajesz przez internet, to informację o kosztach zwrotu powinieneś podać w sytuacji, gdy oddawana rzecz, ze względu na swój charakter (np. wielkość), nie może zostać odesłana pocztą. Jeśli nie poinformujesz o tym klienta, będziesz musiał zapłacić także za transport zwróconej przesyłki.

Odbiór towaru od klienta

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach będziesz zobowiązany odebrać towar od klienta. Dotyczy to sytuacji, w których spełnione są (łącznie) następujące warunki:

  • umowa (czyli np. sprzedaż) została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie);
  • towar dostarczono kupującemu do jego miejsca zamieszkania;
  • charakter towaru nie pozwala odesłać go do przedsiębiorcy w zwykły sposób za pomocą poczty (np. duży rozmiar rzeczy lub jej skomplikowany demontaż).

Jeżeli klient będzie chciał odstąpić od umowy, ale używał zakupionego towaru (w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie) możesz obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. Nie będziesz miał tego prawa, jeżeli nie poinformujesz klienta o możliwości i sposobie odstąpienia od umowy.

Usługi

Jeśli klient chce odstąpić od umowy na usługę a jej wykonywanie – na jego wyraźne żądanie – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Reklamacje

W przypadku uzasadnionych reklamacji, to Ty pokrywasz koszty transportu.

Kwestię zwrotu towarów reguluje "ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta".

Dowiedz się więcej na temat odstąpienia od umowy.

Share Print