Reklamacja usług

Każdy konsument ma prawo złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi.

W zależności, czy będzie to np. umowa o dzieło (np. zrobienie mebli na zamówienie), czy umowa zlecenie (usługa wykonywana w sposób ciągły) procedury będą odmienne.

Jeżeli wykonane przez Twoją firmę dzieło będzie posiadać wady, konsument ma przysługuje prawo do reklamacji. Odbywa się to na takich samych zasadach jak w przypadku każdego towaru konsumpcyjnego (tj. z tytułu rękojmi lub gwarancji).

Konsumentowi przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy przedsiębiorca spóźnia się z rozpoczęciem wykonania dzieła albo wykonuje je w sposób, który wskazuje, że nie ukończy go w ustalonym czasie.

W przypadku umowy zlecenia przedsiębiorca odpowiadać może za brak należytej staranności. Odpowiedzialność przedsiębiorcy dotyczy także szkody, którą poniósł konsument w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zleconej usługi. W tym przypadku konsument musi jednak wykazać taki związek.

Pamiętaj, że przepisów określonych w ustawie o prawach konsumenta, dotyczących obowiązków przedsiębiorców i uprawnień konsumentów nie stosuje w przypadku m.in.:

  • usług socjalnych  (np. umowy o opiekę nad dziećmi);
  • dotyczących gier hazardowych;
  • dostarczania do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego przeznaczonych do bieżącej konsumpcji;
  • w zautomatyzowanych punktach sprzedaży (np. automatach z napojami);
  • dotyczących opieki zdrowotnej;
  • imprez turystycznych (np. wykupienie wycieczki);
  • deweloperskich (np. zakup mieszkania).

 

Share Print