E-sąd

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zwanym E-sądem, możesz w szybszy, prostszy i tańszy sposób doprowadzić do przeprowadzenia postępowania prowadzącego do wydania nakazu zapłaty. W tym rodzaju postępowania możliwe jest dochodzenie roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. 

Sprawdza się szczególnie w przypadkach, gdy stan faktyczny sprawy nie jest skomplikowany i nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania dowodowego

E-sąd,  czyli  Sąd  Rejonowy  Lublin-Zachód  w  Lublinie  VI  Wydział  Cywilny,  jest  właściwy  rzeczowo niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Elektroniczne postępowanie upominawcze może zostać wszczęte, gdy dochodzone są roszczenia pieniężne. Pozwala obecnie dochodzić roszczenia pieniężnego w kwocie do stu milionów złotych.

W E-sądzie pozew wnosi drogą elektroniczną. Pozwany ma możliwość wyboru, może wnieść pismo w formie elektronicznej lub tradycyjnej, czyli papierowej.

Korzystanie z EPU daje wiele korzyści. Są to m.in.:

  • niższe koszty postępowania – w zwykłym postępowaniu opłata od pozwu wynosi 5% wartości sporu, w EPU zaś 1,25% (jednak nie mniej niż 30 zł);
  • powód nie musi wysyłać do właściwego sądu pozwu wraz z załącznikami w formie papierowej, a jedynie opisać dowody w formularzu internetowym;
  • postępowanie  w  ramach  EPU  jest  dużo  szybsze,  niż  postępowanie  przed  zwykłym  sądem,  a nakaz zapłaty można uzyskać już w ciągu kilku dni;
  • EPU  ułatwia  dochodzenie  swych  roszczeń  osobom  niepełnosprawnym,  gdyż  pozew  można złożyć bez wychodzenia z domu.

Aby skorzystać z EPU wystarczy mieć dostęp do komputera i Internetu oraz założyć konto użytkownika w systemie teleinformatycznym e-Sądu.

Nakaz zapłaty, jak i klauzula wykonalności wydane przez e-sąd mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym sądu na stronie internetowej.

Więcej informacji o elektronicznym postępowaniu upominawczym znajdziesz tutaj.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również przydatne poradniki korzystania z EPU dla pozwanego i powoda

Share Print