Jak sprawdzić kontrahenta

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy z kontrahentem, powinieneś sprawdzić informacje na jego temat. Istotne przy podejmowaniu decyzji o współpracy mogą być dane dotyczące aktywności gospodarczej, historii działalności firmy, legalności jego działania oraz – co szczególnie ważne – jego kondycji finansowej. Odpowiednia weryfikacja pozwoli Ci uniknąć trudnych sytuacji w przyszłości.

Przydatne źródła informacji o kontrahentach

Poszukując informacji na temat kontrahentów trafisz zapewne na wiele ofert firm komercyjnych (wywiadownie gospodarcze, agencje detektywistyczne) oferujących usługi pozyskiwania danych na temat działalności podmiotów gospodarczych. Decyzja o skorzystaniu z tych usług zależy od Ciebie, pamiętaj jednak, że wiele informacji udostępnianych na zasadzie komercyjnej możesz uzyskać bezpłatnie, samodzielnie korzystając z publicznych, ogólniedostępnych źródeł.

Podstawowymi źródłami informacji na temat firm są rejestry publiczne (więcej na ten temat znajdziesz tutaj). Dane zawarte w CEIDG oraz KRS (spółki osobowe i kapitałowe) pozwalają nie tylko ustalić podstawowe dane na temat działalności Twojego kontrahenta, ale także określić prawidłową reprezentację firmy (ważne m.in. przy podpisywaniu umów). Pomocne może być także sprawdzenie sprawozdania finansowego firmy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Partnera gospodarczego można też sprawdzić w jednym z Biur Informacji Gospodarczych (jednak nie każdy dłużnik zgłasza wierzyciela do rejestru). Więcej na temat ich działalności dowiesz się z artykułu Biura informacji gospodarczej

Działalność biur reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Cennych informacji dostarczyć może także Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy).  Do odnalezienia podmiotu w rejestrze dłużników niewypłacalnych konieczna jest znajomość numeru RDN (numer, pod którym dłużnik został wpisany do rejestru). Jeżeli przedsiębiorca posiada dane firmy (NIP, PESEL, nazwa firmy, nazwisko), w oddziale Centralnej Informacji może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, czy dany podmiot figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych (w wydanym zaświadczeniu sąd wskazuje wszelkie numery RDN odnoszące się do danego dłuznika).

Masz także możliwość sprawdzenia partnera za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Wpisanie identyfikatora podatkowego NIP, pozwala sprawdzić status podatnika VAT.

Ministerstwo Finansów uruchomiło również wykaz podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT. Wyszukiwarkę wraz z instrukcją obsługi znajdziesz na stronie MF. Wykaz ten zawiera pełne informacje o podmiocie, czyli np. wykreślenie i przywrócenie do rejestru.

Jeśli chcesz powierdzić/sprawdzić numer VAT UE, skorzystaj z wyszukiwarki na stronach Komisji Europejskiej.

Przydatnym źródłem informacji na temat działalności Twojego potencjalnego partnera są informacje w mediach, a także opinie wyrażane w internecie. Pamiętaj jednak, aby krytycznie podchodzić to tych źródeł. Zwracaj uwagę na przesadnie pozytywne lub negatywne opinie – niektóre z nich mogą umieszczane celowo, w celu zachęcenia lub zniechęcenia do oferty danej firmy.

Share Print