Zabezpieczenie należności handlowych

Sprzedając towary lub usługi, jako przedsiębiorca musisz liczyć się z ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahenta. W takim przypadku możesz skorzystać z wielu metod odzyskiwania należności, łącznie ze skierowaniem sprawy do sądu. Bywa to jednak czasochłonne. Przy zleceniach o dużej wartości, a także przy pierwszych kontaktach z nowymi klientami, warto dodatkowo zabezpieczyć płatność.

Prawo oferuje szereg możliwych zabezpieczeń, które można zastosować zarówno do sprzedaży towarów jak i usług. W zależności od wartości sprzedaży, czasu, jaki masz na przygotowanie transakcji oraz od dodatkowych kosztów, jakie jesteś w stanie ponieść Ty oraz Twój kontrahent, będzie miał do wyboru odpowiedni sposób zabezpieczenia.

Zabezpieczenia wierzytelności możemy podzielić na osobiste i rzeczowe. Stosując zabezpieczenia osobiste, wierzyciel ma możliwość dochodzenia swojej wierzytelności z całego majątku osoby dającej zabezpieczenie. Wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności zarówno od dłużnika głównego, a także z całego majątku podmiotu, który takie zabezpieczenie na rzecz wierzyciela ustanowił. Zabezpieczenie rzeczowe odnosi się do określonego przedmiotu z majątku dłużnika, niezależnie od tego czyją pozostaje on własnością.

Zabezpieczenia osobiste to m.in.

Możesz także skorzystać z pomocy firm oferujących ubezpieczenie należności.

Wśród najpopularniejszych zabezpieczeń rzeczowych są m.in.:

Share Print