Co zrobić z kasą podczas likwidacji działalności

Jeśli  likwidujesz firme, powinieneś pobyć się kasy i dopełnić formalności z tym związanych.

Masz obowiązek:

  • wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  • złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy (złóż wniosek za pośrednictwem biznes.gov.pl)
  • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego;
  • dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Po odczycie, czyli po wykonaniu raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy, urzędnik skarbowy sporządza protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.  Raport stanowi załącznik do protokołu. Protokół powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika, wykonującego serwis oraz dla Urzędu Skarbowego.

Uwaga! Jeżeli serwisant kas stwierdzi, że nie ma możliwości jej odczytu, to musi od razu przesłać kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu. Jeśli podmiot prowadzący serwis główny stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, wówczas w protokole określa się przyczyny tej okoliczności. W ciągu 7 dni od dnia sporządzenia oryginał protokołu przesyła się do właściwego dla podatnika naczelnika Urzędu Skarbowego, a kopia protokołu trafia do Ciebie.

Zwrot ulgi po zakończeniu działalności

Jeżeli w chwili zamknięcia firmy nie minęły 3 lata od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług za pomocą konkretnej kasy, to musisz zwrócić całą otrzymana ulgę lub zwrot kosztów zakupu. 

Kasa fiskalna po zakończeniu jej użytkowania nie ma prawie żadnej wartości materialnej (nie można również otrzymać zwrotu za jej zakup) więc bardzo rzadko ulega odsprzedaży. Najczęściej ulega utylizacji.

Podstawa prawna

Share Print