Wymiana modułu pamięci i jego przechowywanie

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących szczegółowo reguluje warunki techniczne oraz zasady korzystania i serwisowania kas fiskalnych.

Wymiana pamięci

Każda kasa fiskalna wyposażona jest w moduł zawierający określoną pojemność pamięci fiskalnej. Zgodnie z Rozporządzeniem, moduł fiskalny kasy jest to urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy. Natomiast pamięć fiskalna rozumiana jest jako urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmieniany zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Pamięć fiskalna posiada określoną pojemność i ulega wyczerpaniu. W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik ma obowiązek:

  • wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),
  • złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy. Zleć wykonanie odczytu pamięci kasy fiskalne
  • dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt, o którym mowa w punkcie 3, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport ten należy załączyć do protokołu.

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia.

Po wymianie pamięci fiskalnej podatnik ma obowiązek:

  • dokonać fiskalizacji kasy oraz
  • złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zaznaczyć należy, iż przy wymianie pamięci kasy fiskalnej książka kasy nie podlega wymianie.

Przechowywanie modułu

Z uwagi na fakt, iż przepisy milczą na temat przechowywania zużytego lub zepsutego modułu z pamięcią, w tym przedmiocie należy posiłkować się utartą praktyką oraz interpretacjami urzędów skarbowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/443-793/11-4/KOM  z 1 dnia sierpnia 2011 roku).

Jeżeli został dokonany odczyt pamięci fiskalnej, na zasadach określonych powyżej za cały okres pracy kasy, to nie ma już potrzeby dalszego przechowywania. Wobec powyższego, po wymianie pamięci, ze starym modułem podatnik może postąpić dowolnie, w tym dokonać jego utylizacji.

Share Print