Jak rozliczać ZUS w podatkach?

Jeśli prowadzisz działalność, podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym i masz obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia (nie płacisz wszystkich składek w sytuacji, gdy prowadzisz działalność i np. pracujesz na etacie. Dowiedz się więcej na temat zbiegu tytułów do ubezpieczeń).

Dodatkowo, jeśli z tytułu działalności gospodarczej podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a podstawa wymiaru na te ubezpieczenia w przeliczeniu na okres miesiąca jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia, będzie opłacał składki na Fundusz Pracy.

Jeśli zatrudniasz pracowników, będziesz także opłacał część składek na ich ubezpieczenia (społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Opłacanie składek na własne ubezpieczenia jest dla każdego przedsiębiorcy dużym wydatkiem. Pamiętaj jednak, że prowadząc działalność i opłacając składki na własne ubezpieczenie, masz prawo uwzględniać je przy obliczaniu wysokości podatku.

Prawo do odliczenia obejmuje:

  • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe);
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na Fundusz Pracy.

Sposób, w jaki rozliczał będziesz składki ZUS i składkę zdrowotną przy rozliczaniu podatków, zależy m.in. od: rodzaju ubezpieczenia i formy opodatkowania. Ważne! Różnice dotyczą także tego, czy składki możesz wliczać w koszty, odliczać od podstawy podatkowania, czy od podatku. Tabela poniżej w czytelny sposób wyjaśnia zasady rozliczania.

Zasady rozliczania przez przedsiębiorców składek na własne ubezpieczenia

*Odliczenie od podatku w kocie nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru składki

Jeśli interesują Cię szczegółowo kwestie odliczenia własnych składek przedsiębiorcy na ubezpieczenie, zajrzyj do artykułów:

Składki na ubezpieczenia pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy, FGŚP), które jesteś zobowiązany opłacać z własnych środków z tytułu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, stanowią koszty uzyskania przychodów, oczywiście jeśli są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Share Print