Rozliczam fakturę za reklamę w Google

Reklama na Google, czy Facebooku może być bardzo skutecznym narzędziem promocji i zwiększenia sprzedaży Twojej firmy. Jeśli zdecydujesz się np. na kampanię w Google powinieneś wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć koszty i podatek.

Reklama jako import usług

Pamiętaj, że zakup usługi reklamowej na portalu zarejestrowanym w innym kraju Unii Europejskiej (np. Google ma swoją siedzibę w Irlandii i wszelkie rozliczenia prowadzi na podstawie przepisów obowiązujących w Unii Europejskie) jest importem usług. W tym przypadku, zgodnie z przepisami, to nabywca nalicza i rozlicza VAT.

Jak rozliczyć VAT za fakturę z Google

Faktura wystawiona np. przez Google dotyczy importu usług i nie będzie zawierać należnego podatku VAT, tj. będzie podana w wartości netto. Znajdziesz na niej adnotację w brzmieniu „please refer to your VAT Invoice to see details on costs of VAT" lub też „reverse charge". Co z tym zrobić? To proste. Jako nabywca usługi będziesz zobowiązany do samodzielnego naliczenia podatku VAT według właściwej stawki (23% dla usług reklamowych) i odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. Dotyczy to także podatników zwolnionych z VAT.

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, rozliczenie będzie dla Ciebie neutralne podatkowo. Dlaczego? Zgodnie z przepisami, za obowiązkiem obciążenia podatkiem VAT należnym idzie także prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.  Operacje te w deklaracji miesięcznej VAT-7 lub kwartalnej VAT-7K ujmuje się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K z jednej strony jako zakup, z drugiej zaś strony jako sprzedaż. Podatek więc „znosi się".

Co ważne, dokonanie zakupu usługi od kontrahenta zagranicznego przez podatnika podatku VAT, nie jest wykazywane w żadnej dodatkowej deklaracji, oprócz deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Nie musisz więc wysyłać np. informacji podsumowujących VAT-UE.

Rozliczenie dla "nie-Vatowców"

Jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT nie będziesz miał możliwości odliczenia należnego podatku VAT od transakcji. Doliczony do faktury podatek VAT będziesz musiał wpłacić do właściwego urzędu skarbowego na podstawie złożonej w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej VAT-8 lub VAT-9M. Pamiętaj jednak, że zapłacony VAT stanowić będzie dla Ciebie koszt uzyskania przychodu (o ile oczywiście zakup usługi w Google służy  uzyskaniu przychodów z Twojej działalności).

Przeliczenie kursu waluty

Jeśli będziesz roliczał koszt reklamy w Google, pamiętaj o właściwym przeliczeniu wartości otrzymanej faktury (wyrażonej najczęściej w euro) na złote. Zgodnie z przepisami, kwotę należy przeliczyć według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień wykonania usługi. Z kolei dla celów obliczenia kosztu podatkowego dla przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów wydatek jest wykazywany w dacie wystawienia faktury, dlatego wydatek przeliczamy według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Rejestracja VAT-UE

Pamiętaj, niezależnie od tego, czy płacisz VAT, czy też jesteś zwolniony z tego obowiązku, przed zakupem reklamy w Google, powinieneś się zarejestrować, jako podatnik VAT unijny (VAT-UE). Skąd taki wymóg, nawet dla zwolnionych z podatku? Rejestracja i posiadanie numeru NIP-UE jest automatycznie wymagane przez systemy rejestracyjne większości zagranicznych portali internetowych. Numer ten będzie automatycznie generowany na fakturach przesyłanych przez portal tytułem zakupu usługi umieszczenia reklamy na tym portalu.

Rejestracji VAT-UE dokonujesz na formularzu VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym (Zobacz poradnik Rejstruję się jako podatnik dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych)

Terminy obowiązku podatkowego

Przy rozliczaniu usługi Google (i innych na zagranicznych serwisach internetowych) ważny jest także termin powstania zobowiązania podatkowego z tytułu VAT oraz termin zaliczenia wydatku na usługi reklamy internetowej w koszty podatkowe.

Najczęściej usługa reklamy internetowej jest świadczeniem ciągłym. Przykładowo, w przypadku reklamy w Google, przedsiębiorca dokonuje z góry przedpłaty za usługę (zaliczka), która następnie w cyklach miesięcznych jest rozliczana i pomniejszana o wartość faktycznie wykonanych usług. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty tej zaliczki. Tak więc, jeśli zaliczka została zapłacona w lipcu, to rozliczenie tej transakcji (zarówno po stronie VAT należnego, jak i naliczonego) należy wykazać w deklaracji VAT dotyczącej lipca.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku zaliczenia wydatku na zaliczkę do kosztów podatkowych. Do kosztów danego miesiąca powinna zostać zakwalifikowana jedynie ta część wpłaconej zaliczki, która została spożytkowana na faktycznie wykonaną usługę.

Dane na temat wysokości zaliczki i kosztów faktycznej usługi znajdziesz w odpowiedniej pozycji faktury rozliczeniowej wygenerowanej przez portal internetowy (w Google, pobierasz ją w w formie elektronicznej ze swojego konta), w którym dokonano zakupu reklamy.

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy będący dostawcami lub nabywcami towarów i usług objęci  mechanizmem odwróconego obciążenia składają deklarację VAT drogą elektroniczną.

Dowiedź się więcej na temat zmian w podatku VAT w 2017 r.

Share Print