Before You Start Before You Start
Starting a Business Starting a Business
Tax obligations Tax obligations
Social security Social security
Running a business Running a business
Closing a business Closing a business

Koszty podatkowe związane z eksploatacją samochodu

Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zakupów na potrzeby działalności.

Z tytułu użytkowania samochodu w swojej działalności możesz do kosztów podatkowych zaliczyć m.in.:

  • koszt ubezpieczenia

Sama polisa ubezpieczeniowa może być dowodem księgowym, o ile zawiera następujące dane: strony umowy, datę wystawienia, określony przedmiot umowy – zakres ubezpieczenia, wysokość składki, podpisy stron i datę dokonania płatności. Oznacza to, że w przypadku polisy ubezpieczeniowej nie musisz dysponować fakturą,

  • wydatki związane z naprawą i bieżącą eksploatację pojazdu

Tu katalog kosztów jest otwarty. Kady wydatek, który ma związek z działalnością i pozwala użytkować pojazd może być Twoim kosztem podatkowym. W szczególności można wymienić tu:

  • koszty naprawy i części zamiennych,
  • przeglądy techniczne,
  • montaż dodatkowych urządzeń, o ile mają związek z prowadzoną działalnością,

Szczególnym rodzajem kosztu podatkowego jest zapłacony podatek VAT, którego nie możesz odliczyć. Jeżeli przysługuje Ci prawo do częściowego odliczenia VAT (50% z tytułu mieszanego używania samochodu, zarówno do celów firmowych jak i prywatnych), pozostała – nieodliczona część podatku stanowi koszt podatkowy.

Share Print