Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych

1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe zasady określające, w jaki sposób rozpoznać przychód pracownika z tytułu udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartość udostępnienia pracownikowi firmowego samochodu do celów prywatnych określa kwotowy ryczałt zależny od pojemności silnika.

W art. 12 ustawy o PIT dodano ust. 2a – 2c, które określają wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi  z  tytułu  wykorzystywania samochodu  służbowego do celów prywatnych.

Wynosi ono:

  • 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wyżej wymienionych kwot. Zasady dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia czy umowy o dzieło pozostają poza regulacją.

Share Print