Before You Start Before You Start
Starting a Business Starting a Business
Tax obligations Tax obligations
Social security Social security
Running a business Running a business
Closing a business Closing a business

Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych

Skutki dla pracowników od 2015 roku

1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe zasady określające, w jaki sposób rozpoznać przychód z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.

Nowelizacja ustawy o PIT zmieniła sposób rozliczenia podatku. W art. 12 ustawy o PIT dodano ust. 2a – 2c, które określają wartość nieodpłatnego świadczenia a tym samym wysokości zryczałtowanego podatku.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a – 2c PIT wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi:

  • 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 (45 zł zryczałtowanego podatku),
  • 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 (72 zł zryczałtowanego podatku).

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wyżej wymienionych kwot. Zasady dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia czy umowy o dzieło pozostają poza regulacją.

Jak było przed zmianą przepisów

Do końca 2014 r. świadczenie polegające na nieodpłatnym korzystaniu przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 11 PIT, jako przychód z nieodpłatnego świadczenia. W przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu formowego do celów prywatnych pracodawca miał obowiązek rozpoznać przychód u pracownika w wysokości wartości rynkowej świadczenia. Taki mechanizm był powodem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi – żaden przepis nie określał, co należy rozumieć w takim przypadku przez wartość rynkową. W skrajnie niekorzystnych dla przedsiębiorców i pracowników interpretacjach podatkowych organy określały wartość świadczenia na podstawie cen obowiązujących w wypożyczalniach samochodów. Powodowało to konieczność rozpoznania u pracownika przychodu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych nawet w wysokości kilkuset złotych dziennie.

Share Print