Sprzedaż internetowa – moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z zasadą ogólną, określoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak wcześniej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania. W praktyce okazuje się, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową przez internet, mają problem z właściwym określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której towar wysyłany jest kurierem, a zapłata następuje przy odbiorze towaru (np. za pobraniem)

Zgodnie z wykładnią organów podatkowych (patrz:  interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 kwietnia 2015 r. IPTPP4/443-918/14-6/OS a także interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2014 r., IPPP3/443-575/14-5/JF) w przypadku, gdy zapłata za wydany kurierowi towar następuje za pobraniem po dostarczeniu towaru klientowi, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru kurierowi. Sprzedawca jest zobowiązany jako datę sprzedaży na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi.

A jak postąpić w sytuacji, gdy towar wysłany został kurierem, ale klient zapłacił przed przekazaniem przez sprzedawcę przesyłki kurierowi (np. za pomocą systemu PayU, PayPal)? Zgodnie z interpretacją organów podatkowych, mamy tu do czynienia z zaliczką, co oznacza, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej otrzymania (zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). Sprzedawca powinien wystawić fakturę, w której wskaże datę otrzymania tej zaliczki.

Zasady rejestracji na kasie fiskalnej

Jeśli sprzedawca zobowiązany jest do rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej,  sprzedaż wysyłkową powinien zaewidencjonować w momencie powstania obowiązku podatkowego. Czyli, w przypadku zapłaty za pobraniem, w momencie wydania towaru kurierowi. W sytuacji,  gdy zapłata następuje przed wydaniem przesyłki kurierowi – rejestracji powinno się dokonywać w momencie otrzymania kwoty zaliczki.

Share Print