Faktura w procedurze marży

Jeśli zamierzasz świadczyć usługi turystyczne, albo zajmować się sprzedażą towarów używanych (np. samochodów), dostawą antyków, dzieł sztuki czy też towarów kolekcjonerskich powinieneś wiedzieć, że w tego rodzaju działalności możesz stosować szczególny rodzaj faktury.

Na fakturze VAT wystawianej w procedurze marży nie ma kwoty podatku (wpisuje się tam cenę sprzedaży brutto), ale sprzedawca jest zobowiazany go obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego. W jaki sposób? W zwykłej fakturze podstawą opodatkowania sprzedaży jest wartość netto transakcji. W przypadku procedury VAT marża, podstawą jest marża naliczana przez sprzedawcę, obniżona o podatek (marża netto). Obliczamy ją dzieląc marżę brutto (czyli różnicę między kwotą, za jaką przedsiębiorca kupił towar i kwotą, za jaką ją sprzedał) przez 1,23 (w przypadku stawki VAT 23%). Po odjęciu od marży brutto marży netto otrzymujemy wysokość podatku.

Dane na fakturze

W zależności od rodzaju sprzedaży, wystawiając fakturę zobowiązany jesteś do umieszczenia odpowiednich adnotacji: w przypadku dostawy towarów używanych – określenia „procedura marży – towary używane"; usług turystycznych – określenia „procedura marży dla biur podróży"; dostawy dzieł sztuki –„procedura marży – dzieła sztuki", dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków –„procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki".

W odróżnieniu od zwykłej faktury na fakturze VAT marża nie ma konieczności zamieszczania ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki, kwoty podatku od sumy sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Wystawianie faktury VAT marża jest dobrowolne, co oznacza, że od Ciebie zależeć będzie stosowanie tego typu fakturowania.

Zalety i wady

Stosując fakturę VAT marża zapłacisz niższy podatek (tylko od marży, a nie całej wartości sprzedaży netto). Pamiętaj, że odprowadzając podatek od marży nie możesz jednak odliczyć podatku VAT z faktur dokumentujących zakup odsprzedawanego towaru (faktur VAT marża nie księguje się w ewidencji zakupów VAT). Ponadto, jeśli Twój kontrahent kupił towar na podstawie wystawionej przez Ciebie faktury VAT marża, nie będzie mógł z takiej faktury odliczyć VAT-u. Cała kwota widniejąca na fakturze marża stanowi jednak dla kupującego koszt uzyskania przychodu.

Pamiętaj też, że np. w przypadku towarów używanych, procedurę marży możesz zastosować tylko w przypadku towarów, które nabyłeś m.in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub od podatnika – jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana przez niego zgodnie z procedurą marży.  Wszystkie przypadki opisuje art. 120 ust. 10 pkt 1 i 3 ustawy o VAT.

Share Print