Nowe zasady opłacania składek ZUS od stycznia 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS. Zgodnie z nimi, wszystkie składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych),

będziesz wpłacać jednym przelewem na jeden rachunek składkowy!

Zamiast kilku przelewów na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i funduszy, będziesz mógł wpłacać   składki tylko jednym przelewem. ZUS zidentyfikuje wpłatę  po  nadanym Tobie, jako płatnikowi składek,  indywidualnym  numerze rachunku składkowego. Rozliczy ją na pokrycie zobowiązań poczynając od najstarszej należności.   

Skąd dostaniesz informację o numerze rachunku ZUS

Informację o numerze swojego rachunku składkowego otrzymasz z ZUS listem poleconym do końca 2017 roku. Sprawdź, czy ZUS ma Twój aktualny adres! Zachowaj list z ZUS z numerem swojego rachunku składkowego. Bank nie podpowie Ci tego numeru. Informacja o numerze rachunku z ZUS trafi tylko do Ciebie.

Pamiętaj!

 • Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie dostaniesz informacji z ZUS o numerze rachunku składkowego, koniecznie skontaktuj się z Zakładem. Informację o numerze rachunku składkowego otrzymasz w każdej placówce oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).
 • Od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowe rachunki, na które wpłacasz składki będą zamknięte. Jeżeli w nowym roku nie będziesz z jakiegoś powodu (np. brak pisma z ZUS, zagubienie)znał swojego numeru rachunku składkowego nie będziesz mógł opłacić składek.
 • Zanim wpłacisz składki po 1 stycznia 2018 r., upewnij się, że wpisałeś na przelewie poprawny numer swojego rachunku składkowego.

Jak będzie działać jeden rachunek

Każdy przedsiębiorca będzie miał nadany indywidualny numer rachunku składkowego (tzw. NRS), na który będzie wpłacał składki. Dzięki temu, wpłaty od razu będą zaksięgowane na jego koncie (koncie płatnika składek). Co ważne, w przelewie nie trzeba będzie  podawać dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru REGON czy PESEL. Pozwoli to uniknąć błędów.

ZUS podzieli Twoją wpłatę na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek za ostatni miesiąc, które wpisałeś do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS (jeśli jesteś zwolniony z przekazywania deklaracji).

Ważne!

 • Twoja wpłata będzie automatycznie, proporcjonalnie rozdzielana na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Oznacza to, że wpłacając pieniądze na swój rachunek, nie będziesz mógł dowolnie określać, jaki rodzaj składki chcesz opłacić i w jakiej wysokości (np. tylko na ubezpieczenie zdrowotne).
 • W pierwszej kolejności będziesz opłacać zaległości, dopiero potem bieżące składki. Nie będziesz mógł opłacić tylko bieżących składek np. na ubezpieczenia zdrowotne, jeśli np. masz zaległości w składkach emerytalno-rentowych (ubezpieczenia społeczne) . Twoja wpłata najpierw pokryje najstarsze zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki.
 • Jeśli masz długi składkowe, możesz skorzystać z układu ratalnego, który możesz zawrzeć z ZUS. Dzięki układowi ratalnemu możesz spłacać dług i jednocześnie mieć prawo do świadczeń krótkoterminowych. W sprawie układu ratalnego skontaktuj się z placówką ZUS. W oddziałach są dorady ds. ulg, którzy pomogą przygotować wniosek i inne dokumenty.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o nowych zasadach opłacania składek, skontaktuj się z ZUS

 • Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00
 • Skype: zus_centrum_obslugi_tel
 • e-mail: cot@zus.pl

Dodatkowe informacje

 • Możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na jeden rachunek to jedno z wielu wdrażanych ułatwień dla przedsiębiorców. O innych dowiesz się więcej w artykule Ułatwienia dla przedsiębiorców.

Share Print