Jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przy korzystaniu z ulgi na start

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi na start i przez 6 miesięcy po założeniu firmy płacić składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne (nie musisz w tym czasie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne), powinieneś zarejestrować się w ZUS.

Na zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego masz 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Jaki są formalności

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonujesz na formularzu ZUS ZZA (zobacz, jak wypełnić formularz)

Dokument możesz złożyć bezpośrednio do ZUS (w firmie papierowej albo elektronicznej)

Zgłoszenie ZUS ZZA możesz dołączyć do wniosku o rejestrację firmy w CEIDG

Pamiętaj, że jeśli członek Twojej rodziny (np. dziecko, małżonek) nie ma żadnego tytułu (prawa) do ubezpieczenia zdrowotnego, powinieneś zgłosić go do tego ubezpieczenia w ZUS na formularzu ZUS ZCNA. Za osobę zgłoszoną w taki sposób do ubezpieczenia zdrowotnego nie opłacasz dodatkowej składki zdrowotnej (korzysta ona ze świadczeń na podstawie składki opłacanej przez Ciebie).

Jaki kod tytułu ubezpieczenia wpisać w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przy uldze na start

Jeśli rejestrujesz się do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS z tytułu korzystania z ulgi na start, w formularzu zgłoszeniowym powinieneś wpisać odpowiedni, sześciocyfrowy kod. Dla ulgi na start jest to kod rozpoczynający się cyframi 05 40. Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty, oraz czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, w kodzie wpisujesz 00. Cały, sześciocyfrowy kod w tym przypadku powinien wyglądać: 05 40 00

Jeśli jednak masz prawo do emerytury/renty albo posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, powinieneś wpisać właściwy kod, zgodnie z instrukcją poniżej.

Ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (piąta cyfra kodu ZUS)

Wpisujesz:
0 – jeśli nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty
1 – jeśli masz ustalone prawo do emerytury
2 – jeśli masz ustalone prawo do renty


Stopień niepełnosprawności (szósta cyfra kodu ZUS)

Wpisujesz:
0 – jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności
1 – jeśli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
2 – jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
3 – jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Share Print