Firma na próbę – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Jeżeli nie masz pewności co do stabilności swoich przychodów z biznesu i nie stać Cię na ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem lub po prostu nie chcesz z niego korzystać, to możesz zastosować opisane niżej rozwianie.

Możesz skorzystać z usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Modelowe rozwiązanie polega na tym, że Twoja działalność będzie korzystała z osobowości prawnej fundacji. Oznacza to, że formalnie nie będziesz samodzielnym przedsiębiorcą. Swój pomysł na biznes będziesz realizował za pośrednictwem inkubatora.

Zalet takiego rozwiązania jest kilka

Inkubator świadczy kompleksowe usługi na Twoją rzecz, m.in. rozliczy podatki i prowadzi księgowość dla Twojej, wyodrębnionej aktywności.

Ponieważ działając w inkubatorze nie jesteś przedsiębiorcą, nie płacisz składek do ZUS. Jeżeli po zakończeniu współpracy z inkubatorem zarejestrujesz własną działalność – nadal masz prawo korzystać z tzw. małego ZUS. W początkowym okresie miesięczna opłata za preinkubację równoważy brak obowiązku opłacania składek do ZUS (tzn. to, co trzeba by wpłacić do ZUS, musisz zapłacić jako opłatę za inkubację). Natomiast w kolejnych latach, kiedy Twoja działalność byłaby obciążona podstawową składką do ZUS, nadal będziesz płacić opłatę za inkubację (znacznie niższą niż podstawowa składka do ZUS).

Inkubator to miejsce, gdzie działają przedsiębiorcy z różnych branż, możesz tu spotkać odbiorców swoich usług, jak i dostawców. Ponieważ działacie jako wyodrębnione komórki w jednym podmiocie, taka wymiana usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

AIP świadczą również kompleksowe usługi doradcze. Zostanie Ci przydzielony mentor/opiekun, który udzieli wskazówek, jak rozwijać biznes.

Niepodważalną zaletą działania w inkubatorze jest bezpieczeństwo – nie ponosisz ryzyka gospodarczego swoich działań w takim stopniu, jak przedsiębiorca.

Są również niedogodności

Działając w inkubatorze nie masz pełnej samodzielności. Ktoś będzie musiał zaakceptować umowy, które podpisujesz i przelewy, które wykonujesz. Czasem mogą powstać tu opóźnienia.

Inkubatory najczęściej ograniczają ilość faktur, którą wystawią z „Twojej" działalności.

Ponieważ formalnie nie jesteś przedsiębiorcą, nie masz prawa do kosztów podatkowych, w tym do odliczania wydatków na nabycie samochodu/ motocykla i paliwa.

Zewnętrzne firmy nie zawsze będą Cię postrzegały, jako samodzielnego przedsiębiorcę. Działasz jako element inkubatora i to inkubator wystawia faktury „Twoim" kontrahentom. Jeżeli chcesz budować własną markę, stosunkowo szybko zajdzie potrzeba założenia własnej firmy.

Dowiedz się więcej o inkubatorach i znajdź jeden z nich. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Share Print