Jak złożyć podpis elektroniczny na biznes.gov.pl korzystając z oprogramowania dostawcy podpisu?

Posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny i chcesz wiedzieć, jak prawidłowo podpisać oraz wysłać dokument do urzędu za pomocą platformy e-Wnioski biznes.gov.pl? Przede wszystkim pamiętaj, że złożenie podpisu elektronicznego możliwe jest wyłącznie po poprawnym wypełnieniu podpisywanych dokumentów. Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami i prawidłowo wypełniłeś elektroniczny wniosek, na ekranie wyświetli się strona „Podpisz i wyślij".

Aby prawidłowo podpisać i wysłać gotowy dokument podpisem kwalifikowanym, powinieneś wykonać następujące kroki:

1. Wybierz opcję  „Podpis kwalifikowany - zewnętrzny"

 

2. Pobierz przygotowany plik w formacie XML (kliknij przycisk „Pobierz XML")

 

3. Zapisz pobrany plik na dysku swojego komputera

 

4. Podpisz dokument zewnętrznym programem dostarczonym z podpisem (np. Sigilium Sign 4, Szafir 2.0 albo proCertum SmartSign)

 

5. Ponowne wczytaj podpisany plik do systemu biznes.gov.pl (kliknij „Wczytaj XML i wybierz właściwy dokument z dysku)

 

6. Wyślij dokument do urzędu. Jeśli wczytany plik jest prawidłowo podpisany, wysyłasz go klikając przycisk „Wyślij do urzędu"

Jak poprawnie skonfigurować oprogramowanie do podpisu elektronicznego?

Jeśli do zarządzania dokumentami oraz ich podpisywania wykorzystujesz programy Sigilium Sign 4, Szafir 2.0 albo proCertum SmartSign, poniżej znajdziesz informacje, jak skonfigurować te programy, aby prawidłowo podpisywać elektroniczne dokumenty.

Sigilium Sign 4

1. Po uruchomieniu programu wybierz konfigurację, jak na obrazku poniżej

 

2. Następnie wybierz z menu Ustawienia podpisu

 

3. Ustaw parametry tak, jak na obrazie poniżej

 

Szafir 2.0

1. Po uruchomieniu programu wybierz menu głównego podmenu konfiguracja"

 

2. Następnie wybierz opcję „zmień"

 

3. Ustaw parametry tak, jak na obrazie poniżej

 

proCentrum SmartSign

1. Po uruchomieniu programu wybierz konfigurację

 

2. Ustaw poszczególne opcje podpisu zgodnie z rysunkami poniżej

 

 

 

 

Share Print