Punkty kontaktowe w innych krajach europejskich

Austria Austria

Języki: de, en

Przejdź do strony

Belgia Belgia

Języki: de, en, fr, nl

Przejdź do strony

Bułgaria Bułgaria

Języki: bg, en

Przejdź do strony

Czechy Czechy

Języki: cs, en, de, fr

Przejdź do strony

Chorwacja Chorwacja
Języki: hr, en

Przejdź do strony

Cypr Cypr
Języki: en, el

Przejdź do strony

Dania Dania

Języki: en, dk, pl, lt, de

Przejdź do strony

Estonia Estonia

Języki: et, en, ru

Przejdź do strony

Finlandia Finlandia

Języki: en, fi, sv

Przejdź do strony

Francja Francja

Języki: fr

Przejdź do strony

Grecja Grecja

Języki: en, el

Przejdź do strony

Hiszpania Hiszpania

Języki: en, es

Przejdź do strony

Holandia Holandia

Języki: en, nl

Przejdź do strony

Irlandia Irlandia

Języki: en

Przejdź do strony

Islandia Islandia

Języki: en, is

Przejdź do strony

Lichtenstein Lichtenstein

Języki: de

Przejdź do strony

Litwa Litwa

Języki: en, lt

Przejdź do strony

Luksemburg Luksemburg

Języki: fr, de, en

Przejdź do strony

Łotwa Łotwa

Języki: lv, en, ru

Przejdź do strony

Malta Malta

Języki: en, mt

Przejdź do strony

Niemcy Niemcy

Języki: de, en

Przejdź do strony

Norwegia Norwegia

Języki: en, no

Przejdź do strony

Portugalia Portugalia

Języki: en, pt, es

Przejdź do strony

Rumunia Rumunia

Języki: ro, fr, en

Przejdź do strony

Słowacja Słowacja

Języki: sk, en

Przejdź do strony

Słowenia Słowenia

Języki: sl, en

Przejdź do strony

Szwecja Szwecja

Języki: en,sv

Przejdź do strony

Węgry Węgry

Języki: hu, en

Przejdź do strony

Wielka Brytania Wielka Brytania

Języki: en

Przejdź do strony

Włochy Włochy

Języki: en, it

Przejdź do strony

Wejdź na stronę Komisji Europejskiej, poświęconą pojedynczym punktom kontaktowym.