Search for the service

Accreditation of an institution providing lifelong learning in extracurricular forms Import certificate for goods of strategic significance Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Profession of a physician or dentist practised in the territory of Poland on a temporary and occasional basis by a physician or dentist being a citizen of another EU Member State Temporary and occasional practice of the profession of a nurse/midwife by a citizen of another EU Member State in the territory of the Republic of Poland Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent Admitting to and taking the exam for a radiation protection inspector Admitting to and taking the examination by persons applying for employment on positions important for ensuring nuclear safety and radiological protection Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Egzamin na doradcę podatkowego Indywidualne zezwolenie dewizowe Information on the continuation of the training activity Informacja o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania pojazdem – przewóz osób (IZDP)
1 2 3 ... 48 Next