Search for the service

Accreditation of an institution providing lifelong learning in extracurricular forms Import certificate for goods of strategic significance Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Profession of a physician or dentist practised in the territory of Poland on a temporary and occasional basis by a physician or dentist being a citizen of another EU Member State Temporary and occasional practice of the profession of a nurse/midwife by a citizen of another EU Member State in the territory of the Republic of Poland Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent Dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej Admitting to and taking the exam for a radiation protection inspector Admitting to and taking the examination by persons applying for employment on positions important for ensuring nuclear safety and radiological protection Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Egzamin na doradcę podatkowego Indywidualne zezwolenie dewizowe Information on the continuation of the training activity
1 2 3 ... 48 Next