Search for the service

Akredytacja na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo Jeśli chcesz prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musisz uzyskać akredytację Ministra Zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Aby placówka, którą kierujesz, mogła prowadzić studia na tych kierunkach, musisz najpierw złożyć wniosek o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji. Accreditation of an institution providing lifelong learning in extracurricular forms Obtaining accreditation of an institution providing education Update of data of civil law partnership on NIP-2 form Has your address or bank account number changed? Remember that it is your responsibility to inform the office of any change in data. If you want to update your data, please use the same NIP-2 form that is used to register your company for tax purposes. See below on how to report a change of data. Updating data in the REGON register of entities which are not subject to entry into the CEIDG and KRS. Would you like to change data such as your university or housing association? Remember to report this to the statistical office. This is your responsibility if your business activity does not require entry into the business registers of CEIDG or KRS or RSPO educational information system. In this way you will update your data concerning the entry in the REGON register. See below how you can do this. Actuary - recognition of professional qualifications Are you a citizen of a member state of the European Union, or of Norway, Iceland, Liechtenstein or Switzerland? Do you have qualification for a profession of actuary and would like to practice this profession in Poland? Read the service description and apply for recognition of your qualifications. Asystentka stomatologiczna – świadczenie usług transgranicznych w Polsce Jesteś cudzoziemcem – obywatelem UE, Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub Liechtensteinu – i chciałbyś czasowo świadczyć w Polsce usługi transgraniczne jako asystentka stomatologiczna? Musisz najpierw złożyć oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej, a w niektórych przypadkach – zdobyć także uznanie twoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej. Asystentka stomatologiczna – uznawanie kwalifikacji Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji. Biegły rewident – jak zdobyć uprawnienia Chcesz pracować jako biegły rewident? Zamierzasz zajmować się audytem w firmach? Musisz najpierw zdobyć uprawnienia. Poniżej dowiesz się jak to zrobić. Biegły rewident – uznawanie kwalifikacji Masz uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, które zdobyłeś poza Polską? Chciałbyś pracować w Polsce jako biegły rewident? Musisz najpierw uzyskać uznanie swoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej. Certificate of Pharmaceutical Product Are you an entrepreneur, do you produce medicines in Poland and want to trade in them abroad? You should first obtain a CPP Certificate. Below you will find out how to do this. Certyfikat instalatora klimatyzacji Chcesz instalować np. klimatyzację w budynkach? W takim razie koniecznie uzyskaj certyfikat dla urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła. Dokument potwierdza twoje przygotowanie do zawodu. Jest on obowiązkowy w krajach Unii Europejskiej, które wspólnie chcą chronić środowisko. Dokument jest dowodem na to, że wiesz jak obchodzić się m.in. z urządzeniami, które zawierają gazy szkodliwe dla atmosfery. Pamiętaj, że zanim uzyskasz certyfikat dla personelu, najpierw zdaj egzamin potwierdzający twoje umiejętności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy albo osób? Musisz mieć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej. Jak uzyskać certyfikat dowiesz się poniżej. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Jesteś po kontroli realizacji warunków działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Urząd rozpoczął wobec ciebie procedurę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Poniżej dowiesz się jak postępować w takim przypadku. Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. Profession of a physician or dentist practised in the territory of Poland on a temporary and occasional basis by a physician or dentist being a citizen of another EU Member State Obtaining a certificate of fulfilment of the obligation to submit a declaration of intent to practise the profession in the territory of Poland on a temporary and occasional basis and an entry in register of physicians and dentists practising the profession in the territory of Poland on a temporary and occasional basis Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Chcesz zbudować np. sieć wodociągową albo kanalizacyjną? A może planujesz realizację innej inwestycji, która ma służyć celom publicznym? Jeśli dla nieruchomości, na której planujesz inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to twoja inwestycja może wymagać uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak ją otrzymać. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Realizujesz inwestycję budowlaną? Potrzebujesz wejść na teren sąsiedniej nieruchomości aby wykonać roboty na swojej budowie? Właściciel tej nieruchomości nie zgadza się na to? Mimo braku takiej zgody będziesz mógł to zrobić – jeśli wcześniej uzyskasz zgodę urzędu. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak ją uzyskać. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów. Decyzja o warunkach zabudowy Chcesz wybudować obiekt budowlany lub wykonać inne roboty budowlane? Dla nieruchomości, na której chcesz postawić budynek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Twoja inwestycja może wymagać, abyś uzyskał decyzję o warunkach zabudowy. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak ją otrzymać.
1 2 3 ... 52 Next