Uwagi prawne

  1. Informacje, w tym teksty aktów prawnych, opublikowane na stronie internetowej Punktu Kontaktowego (www.biznes.gov.pl) nie są obowiązującymi powszechnie źródłami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a mają jedynie charakter informacyjny.
  2. Informacje opublikowane na stronie internetowej Punktu Kontaktowego zostały opracowane przez właściwe organy oraz są opublikowane na ich wniosek.
  3. Minister Rozwoju wyjaśnia, iż informacje opublikowane na stronach internetowych Punktu Kontaktowego w językach obcych mogą być tłumaczone z wykorzystaniem funkcji automatycznego tłumaczenia treści stron internetowych, w związku z czym Minister Rozwoju nie bierze odpowiedzialności za treść tak przetłumaczonych informacji.
  4. Minister Rozwoju nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie informacji opublikowanych na stronach internetowych Punktu Kontaktowego.