Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Zgłoszenie do ZUS za pośrednictwem CEIDG

25.04.2016 11:23 Pomysł został wdrożony.
29
Głosów za: 29 Głosów przeciw: 0

Dlaczego zakładając elektroniczne firmę za pośrednictwem CEIDG muszę dodatkowo rejestrować się w ZUS do ubezpieczeń? Jeśli rejestruję firmę w CEIDG powinna być możliwość zgłoszenia do ZUS bez konieczności oddzielnej wizyty w urzędzie. Podobnie jest z rejestracją VAT w urzędzie skarbowym

Odpowiedź Banku Pomysłów: Funkcja zgłoszenia do ZUS będzie uruchomiona od maja 2017 r.

Komentarze

Autor: andrzej / Dodany: 19-12-2016 18:25

Zakładając działalność gospodarczą w maju 2015 nie musiałem dopełniać żadnych formalności w ZUS, a działalność gospodarczą założyłem online. To samo było z VAT-em. Pytanie więc brzmi - jakim cudem mi się to udało?


Autor: Przemysław / Dodany: 24-08-2016 09:07

Problemem jest to, że Ministerstwo Finansów nie uznaje ePUAP za możliwy sposób uwiarygadniania wnioskodawcy. W konsekwencji, przy elektronicznej rejestracji w CEIDG obsłużone mogłyby być wyłącznie wnioski podpisane podpisem elektronicznym. Czy widzą Państwo potrzebę uznania przez MF profilu zaufanego jako równorzędnego sposobu uwierzytelniania dokumentów?


Autor: Robert / Dodany: 09-06-2016 16:54

Pomysłodawca proponował również udostępnienie możliwości rejestracji do VAT w jednym okienku. Należy udostępnić możliwość złożenia VAT-R wraz z formularzem CEIDG-1 w urzędach lub przez Internet (z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). Koniecznym wydaje się również zmodyfikowanie formularza rejestracji do VAT (VAT-R) w taki sposób aby przedsiębiorca był w stanie wypełnić go samodzielnie. Odwoływanie się w niemal każdym pytaniu do poszczególnych przepisów ustawy nie ułatwia wypełnienia formularza.