Partnerzy Projektu CEIDG/PPK

LIDER PROJEKTU

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest urzędem obsługującym centralny organ administracji rządowej – Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii odpowiada m.in. za:

  • realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • politykę gospodarczą,
  • zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej:

  • rozwój regionalny,
  • gospodarka.

Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.

Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, jako Lider Partnerstwa, reprezentuje Partnerów przed Instytucją Zarządzającą. Jest odpowiedzialne za wspieranie Partnerów w realizacji powierzonych im zadań, ich koordynację (monitorowanie i nadzór), zapewniając jednocześnie prawidłowość operacji finansowych oraz sprawność komunikacji pomiędzy Partnerami a Instytucją Zarządzającą. Ponadto w obszarze działań MR leży także pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych zadań.

Kontakt:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
centrala tel.: 22 273 70 00
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl

Strona internetowa: www.mr.gov.pl

 

 

PARTNERZY PROJEKTU

INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Instytut Logistyki i Magazynowania

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Pełni rolę organizacji krajowej GS1wdrażającej do praktyki gospodarczej globalne standardy GS1, obejmujące m.in. kody kreskowe  i elektroniczną wymianę danych. Jest wykonawcą projektów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego w Polsce. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej będąc koordynatorem i partnerem projektów z zakresu logistyki i e-gospodarki. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia i najlepsze praktyki organizując kongresy, seminaria i warsztaty oraz poprzez wydawnictwa tradycyjne i portale logistyczne. Jest założycielem Wyższej Szkoły Logistyki - pierwszej uczelni logistycznej w Polsce.

W ramach projektu przy udziale ekspertów ILiM wykonuje prace związane z przygotowywaniem opisów postępowań administracyjnych oraz sprawozdawczości w zakresie działalności gospodarczej i uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach i działalnościach regulowanych. Przygotowuje, realizuje i monitoruje szkolenia e-learningowe. Zapewnia hosting Portalu ePK oraz Help-desk.

Kontakt:
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Centrala: (61) 850 48 90
office@ilim.poznan.pl
Strona internetowa: www.ilim.poznan.pl
Strona ofertowa: www.ilim.poznan.pl/oferta


 

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Łączy ponad 300 000 przedsiębiorców, reprezentowanych przez 150 izb gospodarczych i organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza realizuje projekty, które wykorzystują narzędzia informatyczne do budowania nowoczesnej gospodarki, wspierającej rozwój innowacyjnego biznesu, przedsiębiorczości  oraz e-administracji.

W ramach projektu KIG odpowiedzialny jest za utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Centrum Pomocy, który udziela odpowiedzi na pytania związane z biznes.gov.pl. Składa się ze specjalistów oraz ekspertów odpowiedzialnych za pomoc i wsparcie w realizacji spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej oraz sądów. Buduje i zapewnia funkcjonalność oraz treści na Portalu biznes.gov.pl.

Kontakt:
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
Centrala: (22) 630 97 20
kig@kig.pl

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie