Podstawa prawna działania Pojedynczych Punktów Kontaktowych

Dyrektywa Usługowa

Na mocy Dyrektywy Usługowej (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, DzUrz L 376, 27.12.2006 r) każdy kraj Unii Europejskiej został zobowiązany do utworzenia Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Punkty zapewniają usługodawcom możliwość dopełnienia wszystkich procedur i formalności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności usługowej. W Polsce Punkt kontaktowy został wprowadzony w brzmieniu ustalonym przez art. 46 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat Dyrektywy usługowej uzyskać  można między innymi na stronie Komisji Europejskiej.

Treść dyrektywy (również w języku polskim) znajduje się tutaj.

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Problematykę polskiego punktu kontaktowego regulują przepisy Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa o świadczeniu usług drogę elektroniczną – punkt kontaktowy dla usługodawców i usługobiorców

Punkt kontaktowy biznes.gov.pl realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, związane z funkcjonowaniem punktów kontaktowych dla administracji oraz usługodawców i usługobiorców.

Ustawa o uznawaniu kwalifikacji

Punkt kontaktowy biznes.gov.pl realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, umożliwiając załatwianie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Biznes.gov.pl jest także punktem kontaktowym, którego zadania określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Zadania te dotyczą m.in. publikowania informacji na temat warunków zatrudnienia delegowanych pracowników, obowiązków pracodawcy. Punkt umożliwia także składanie drogą elektroniczną dokumentów związanych z delegowaniem pracowników.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie