Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Zgłaszający (przedsiębiorca lub rolnik), który zakończył świadczenie usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie składa informację do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z zapisem ustawy o usługach turystycznych:

Art. 39.

4. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach, o których mowa w art. 35, mają obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

5. Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Art. 38.

2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

3. Ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

Zgłaszający (przedsiębiorca lub rolnik) informuje (wójta/ burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu) o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie , w którym są świadczone usługi hotelarskie.

Dokumenty

2. Wykreślenie obiektu z ewidencji innych obiektów

Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (wójt/ burmistrz/ prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu dokonuje czynności materialno-technicznej wykreślenia obiektu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (zgodnie z art. 39 ust. 4 i 5 oraz art. 38 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych).

Informacja o wykreśleniu obiektu ewidencji przekazywana jest zgłaszającemu.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.