Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie

Wynajmujesz miejsca noclegowe w ośrodku wczasowym lub szkoleniowo-wypoczynkowym? A może udostępniasz pokoje gościnne w gospodarstwie agroturystycznym lub miejsca pod namioty? Jeśli chcesz zakończyć świadczenie tych usług, musisz ten fakt zgłosić w gminie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy lub rolnicy świadczący usługi hotelarskie w innych obiektach, mają obowiązek informowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie to:

  • obiekty, które spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami,
  • wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż informację o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

Złóż informację do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu, o tym że kończysz świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie zgłoszonym przez ciebie do ewidencji w gminie.

Dokumenty

2. Urząd wykreśla obiekt z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Urząd wykreśla obiekt z ewidencji oraz zawiadamia zgłaszającego (przedsiębiorcę lub rolnika) o wykreśleniu obiektu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.