Zleć wykonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej

Zapełniła się pamięć kasy fiskalnej? Kasa uległa awarii? A może odzyskałeś skradzioną kasę? Sprawdź poniżej jak zlecić wykonanie odczytu pamięci takiej kasy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy trzeba zlecić odczyt kasy fiskalnej

Odczyt kasy zrób, jeżeli:

 • zakończysz prowadzenie swojej działalności gospodarczej
 • zrezygnujesz z prowadzenia ewidencji na danej kasie
 • zapełni się pamięć kasy
 • kasa ulegnie awarii wymagającej wymiany pamięci fiskalnej
 • odzyskałeś kasę, którą wcześniej utraciłeś, np. w wyniku kradzieży

Zanim zlecisz odczyt pamięci kasy fiskalnej wykonaj raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny).


Ile to kosztuje

W urzędzie usługa jest bezpłatna. Zapłacisz jedynie za odczyt kasy u serwisanta około 100 zł.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz 7 dni na złożenie wniosku od dnia zakończenia pracy kasy lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy Skarbowe
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą - złóż wniosek do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) - złóż wniosek do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby twojego podmiotu)
 • nie masz w Polsce siedziby, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą - złóż wniosek do urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca prowadzenia działalności)
 • nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - złóż wniosek do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Dokumenty

Termin

Masz 7 dni na złożenie wniosku od dnia zakończenia pracy kasy lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu.

2. Uzgodnienie terminu odczytu

Naczelnik urzędu skarbowego uzgodni z tobą i serwisantem termin dokonania odczytu pamięci kasy fiskalnej.

3. Złóż wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

Wniosek o wyrejestrowanie kasy składasz tylko w przypadku, jeżeli:

 • kasa przestanie działać, np. gdy zakończysz prowadzenie swojej działalności lub w związku z zakończeniem pracy danej kasy
 • kasa ulegnie awarii i nie będziesz mógł lub chciał jej dalej używać
 • nie będziesz chciał prowadzić ewidencji na kasie odzyskanej, którą wcześniej straciłeś, np. w wyniku kradzieży

Dokumenty

Termin

Jak najszybciej, najlepiej wraz z wnioskiem o dokonanie odczytu.

4. Odczyt pamięci fiskalnej kasy fiskalnej

Odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej odbywa się w twojej siedzibie lub w miejscu instalacji kasy. Odczyt może się także odbyć w urzędzie skarbowym. Podczas odczytu oprócz ciebie obecni będą także: serwisant oraz pracownik urzędu skarbowego.

Serwisant kasy wykonuje raport rozliczeniowy za cały okres pracy kasy. Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, które oprócz ciebie podpisuje i otrzymuje, serwisant i pracownik urzędu skarbowego. Raport rozliczeniowy stanowi załącznik do protokołu.

Dokumenty

Termin

W terminie jednego miesiąca od daty wpływu do urzędu kompletnego wniosku o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i umożliwienia dokonania odczytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca.

Warto wiedzieć

Wymiana pamięci kasy fiskalnej

Jeżeli wymieniasz pamięć kasy fiskalnej, to powinieneś dodatkowo:

 • zlecić fiskalizację kasy serwisantowi
 • złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny. Skorzystaj ze wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego, który znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Książka kasy nie podlega w tym przypadku wymianie.

Utrata kasy fiskalnej

Jeżeli utraciłeś kasę w wyniku kradzieży, niezwłocznie powiadom o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego na piśmie oraz dołącz potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania. Wzór pisma o zgłoszeniu kradzieży kasy rejestrującej nie został określony. Wskazane jest aby zgłoszenie to zawierało: nazwę, adres, NIP, dane kasy rejestrującej (w szczególności nr ewidencyjny), krótki opis zdarzenia (datę i miejsce zdarzenia).

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.