Zleć wykonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej

Zapełniłeś pamięć kasy fiskalnej? Kasa uległa awarii? A może odzyskałeś skradzioną kasę? Sprawdź poniżej jak zlecić wykonanie odczytu pamięci takiej kasy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy trzeba zlecić odczyt kasy fiskalnej

Odczyt kasy zrób jeżeli:

  • kasa przestanie działać w trybie fiskalnym, np. gdy zakończysz prowadzenie swojej działalności lub w związku z zakończeniem pracy danej kasy;
  • wymienisz pamięć kasy fiskalnej, np. kiedy zapełnisz pamięć kasy lub kasa ulegnie awarii;
  • przestaniesz prowadzić wykaz obrotów stosując odzyskaną kasę, którą wcześniej straciłeś, np. w wyniku kradzieży.

Zanim zlecisz odczyt pamięci kasy fiskalnej wykonaj raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny).


Ile to kosztuje

W urzędzie usługa jest bezpłatna. Zapłacisz jedynie za odczyt kasy u serwisanta około 100 zł.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz 7 dni na złożenie wniosku od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Skarbowe

1. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to złóż wniosek do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

2. Jeśli prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie), to złóż wniosek do urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby twojego podmiotu.

3. Jeśli nie masz w Polsce siedziby, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, to złóż wniosek do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

4. Jeśli nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to złóż wniosek do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Dokumenty

Termin

Masz 7 dni na złożenie wniosku od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym lub wystąpienia innej przyczyny skutkującej koniecznością dokonania odczytu.

2. Uzgodnienie terminu odczytu

Naczelnik urzędu skarbowego uzgodni z tobą i serwisantem termin dokonania odczytu pamięci kasy fiskalnej.

3. Złóż wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

Jeżeli:

  • kasa przestanie działać w trybie fiskalnym, np. gdy zakończysz prowadzenie swojej działalności lub w związku z zakończeniem pracy danej kasy,
  • kasa ulegnie awarii i konieczna będzie jej wymiana,
  • przestaniesz prowadzić wykaz obrotów stosując odzyskaną kasę, którą wcześniej straciłeś, np. w wyniku kradzieży

powinieneś złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty

Termin

Jak najszybciej.

4. Odczyt pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

Odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej odbywa się w twojej siedzibie lub w miejscu instalacji kasy. Odczyt może się także odbyć w urzędzie skarbowym. Podczas odczytu oprócz ciebie obecni będą także: serwisant oraz pracownik urzędu skarbowego.

Serwisant kasy wykonuje raport rozliczeniowy za cały okres pracy kasy. Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, które oprócz ciebie podpisuje i otrzymuje, serwisant i pracownik urzędu skarbowego. Raport rozliczeniowy stanowi załącznik do protokołu.

Dokumenty

Termin

W terminie jednego miesiąca od daty wpływu do urzędu kompletnego wniosku o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej i umożliwienia dokonania odczytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca.

Warto wiedzieć

Wymiana pamięci kasy fiskalnej

Jeżeli wymieniasz pamięć kasy fiskalnej to powinieneś dodatkowo:

1)  zlecić fiskalizację kasy serwisantowi;

2) złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny. Skorzystaj ze wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego, który znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Książka kasy nie podlega w tym przypadku wymianie.

 

Utrata kasy fiskalnej

Jeżeli utraciłeś kasę w wyniku kradzieży, niezwłocznie powiadom o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego na piśmie oraz dołącz potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania. Wzór pisma o zgłoszeniu kradzieży kasy rejestrującej nie został określony. Wskazane jest aby zgłoszenie to zawierało: nazwę, adres, NIP, dane kasy rejestrującej (w szczególności nr ewidencyjny), krótki opis zdarzenia (datę i miejsce zdarzenia).

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.