Złożenie informacji o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu

Wykonanie obowiązku ustawowego (art. 9(4) ust. 1) przez przedsiębiorcę, prowadzącego sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, związanego ze złożeniem do dnia 31 stycznia, informacji o wielkości sprzedaży określonych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do złożenia informacji zobowiązani są przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych następujących rodzajów:

1)    o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;

2)    o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

 

Oświadczenie składane jest do organu zezwalającego (marszałek województwa), właściwego ze względu siedzibę przedsiębiorcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informacja jest składana corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy marszałkowskie

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Przedsiębiorca, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu składa do marszałka województwa właściwego ze względu siedzibę przedsiębiorcy, informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

W informacji podawana jest wielkość sprzedaży napojów alkoholowych (w tysiącach hektolitrów):

1)     o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo;

2)     o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa.

 

Istnieje możliwość złożenia dokumentu w formie elektronicznej.

Dokumenty

Termin

Informacja jest składana corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

2. Przyjęcie informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Organ zezwalający przyjmuje informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dołącza ją do akt przedsiębiorcy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Informacja o wielkości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu

Ile będziesz czekać

Termin realizacji procedury przez organ właściwy nie jest wskazany w aktach prawnych.

Warto wiedzieć

Złożenie przez przedsiębiorcę informacji o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych, stanowi warunek prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę na podstawie udzielonego zezwolenia (zgodnie z art. 94. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.