Złożenie informacji o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Wykonanie obowiązku ustawowego (art. 9(4) ust. 1) przez przedsiębiorcę, prowadzącego sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, związanego ze złożeniem do dnia 31 stycznia, informacji o wielkości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do złożenia informacji zobowiązani są przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Informację należy złożyć do organu zezwalającego, tj. Ministra Rozwoju i Finansów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informacja jest składana corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Handlu i Usług
271/ Jarosław Pocztarski
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Przedsiębiorca, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, składa do Ministra Rozwoju i Finansów, informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Informację można złożyć elektronicznie.

Dokumenty

Termin

Informacja jest składana corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

2. Przyjęcie informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Minister Rozwoju i Finansów przyjmuje informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dołącza ją do akt przedsiębiorcy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Informacja o wielkości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Ile będziesz czekać

Termin realizacji procedury przez organ właściwy nie jest wskazany w aktach prawnych.

Warto wiedzieć

Złożenie przez przedsiębiorcę informacji o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych stanowi warunek prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, na podstawie udzielonego zezwolenia (zgodnie z art. 94. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.