Złożenie przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców informacji o przeprowadzonych kursach

Wykonanie obowiązku ustawowego dotyczącego złożenia informacji o przeprowadzonych kursach przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców (art. 27 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji usługi

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany do przekazania staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) informacji o przeprowadzonych kursach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informacja składana jest corocznie do 31 stycznia za rok poprzedni lub w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Starostwa powiatowe

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców informacji o przeprowadzonych kursach

Złożenie organowi rejestrowemu informacji o przeprowadzonych kursach:

 - do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

- w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku  do tego dnia.

Dokumenty

Termin

Informacja składana jest corocznie do 31 stycznia za rok poprzedni lub w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

2. Przyjęcie informacji o przeprowadzonych kursach

Przyjęcie dokumentów.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Informacja kierownika ośrodka szkolenia kierowców o przeprowadzonych kursach

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 8553 Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.