Przedłożenie staroście przez wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego

Wykonanie obowiązku ustawowego, dotyczącego przedłożenia staroście przez wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego (art. 38 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykładowca jest obowiązany ukończyć w każdym roku warsztaty doskonalenia zawodowego i przedłożyć staroście do dnia 7 stycznia zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

Z ww. obowiązku jest zwolniony wykładowca, który uzyskał po raz pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłby obowiązany uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W przypadku wykladowcy, posiadającego uprawnienia egzaminatora, obowiązek uczestnictwa w ww. warsztatach oraz przedłożenia staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w tych warsztatach, uznaje się za spełniony także po dostarczeniu staroście zaświadczenia (lub jego kopii) potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego należy składać do dnia 7 stycznia każdego roku.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Starostwa powiatowe

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie przez wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego

Wykładowca składa zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. 

Dokumenty

Termin

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego należy składać do dnia 7 stycznia każdego roku.

2. Przyjęcie i weryfikacja złożonego dokumentu

Organ, do którego złożone zostało zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, weryfikuje złożony dokument.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 8553 Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.