Złożenie przez wykładowcę nauki jazdy zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach doskonalenia zawodowego

Jesteś wykładowcą nauki jazdy? Uczestniczyłeś w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego dla wykładowców? Pamiętaj, że do 7 stycznia następnego roku musisz złożyć w starostwie albo urzędzie miasta na prawach powiatu zaświadczenie potwierdzające twoje uczestnictwo w takich warsztatach. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykładowca jest obowiązany ukończyć w każdym roku warsztaty doskonalenia zawodowego i przedłożyć staroście do 7 stycznia zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

Z ww. obowiązku jest zwolniony wykładowca, który uzyskał po raz pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłby obowiązany uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W przypadku wykładowcy, posiadającego uprawnienia egzaminatora, obowiązek uczestnictwa w ww. warsztatach oraz przedłożenia staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w tych warsztatach, uznaje się za spełniony także po dostarczeniu staroście zaświadczenia (lub jego kopii) potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego należy składać do 7 stycznia każdego roku.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Starostwa powiatowe

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie przez wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego

Wykładowca składa wypełnione zaświadczenie podpisane i opieczętowane przez kierownika jednostki, w której wykładowca odbył szkolenie.

Dokumenty

Termin

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego należy składać do 7 stycznia każdego roku.

2. Przyjęcie i weryfikacja złożonego dokumentu

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 8553 Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.