Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej

Zakładasz właśnie spółkę cywilną i chcesz ją zarejestrować? Aby to zrobić musisz uzyskać dla niej numery NIP i REGON. Poniżej dowiesz się jak uzyskać numer identyfikacyjny REGON dla twojej spółki.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, to podpisz ze swoimi wspólnikami umowę spółki cywilnej. W umowie wspólnie określcie cel gospodarczy, czyli po co zakładacie spółkę, wysokość wkładów jakie wniesiecie oraz zasady podziału zysków. Aby twoja spółka mogła istnieć, musi być w niej minimum dwóch wspólników.

Musisz uzyskać numery identyfikacyjne NIP i REGON dla twojej spółki, nie musisz rejestrować spółki w innych rejestrach jak np. KRS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy Statystyczne

Złóż wniosek do urzędu statystycznego znajdującego się w tym samym województwie, co siedziba twojej spółki lub w jego oddziale.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis spółki do rejestru REGON

Złóż wniosek (na formularzu RG-OP) oraz dołącz informację o wspólnikach (na formularzu RG-SC) i umowę spółki cywilnej.

Dokumenty możesz złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika. 

Dokumenty

Umowa spółki powinna mieć formę pisemną. Jeśli wnosisz do spółki nieruchomość, to umowę spółki sporządź w formie aktu notarialnego. 

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Termin

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

2. Dostaniesz numer REGON

Numer REGON będzie ci potrzebny, żeby uzyskać numer NIP. Po tym jak uzyskasz numer REGON oraz NIP, złóż wniosek o aktualizację danych wszystkich wspólników spółki cywilnej wpisanych do CEIDG.

Możesz wydrukować informację o wpisie spółki do rejestru REGON. W tym celu przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON swojej spółki i wydrukuj potwierdzenie wpisu. Taki wydruk jest równoznaczny z urzędowym potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Termin

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o nadanie numeru REGON (RG-OP)

Ile będziesz czekać

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.