Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Masz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i dodatkowo chcesz sprzedawać alkohol podczas festynu albo pikniku? Potrzebujesz jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Wykorzystaj bezpłatny Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną, aby załatwić sprawę online.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu to możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż tego samego rodzaju alkoholu podczas imprezy czy pikniku. Również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych mogą starać się o takie jednorazowe zezwolenie.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Witonia
ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokumenty

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3. Dostaniesz jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i zapłaciłeś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie. Zezwolenie jest ważne do 2 dni.

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:
1) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
2) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
3) 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Opłatę wpłać na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.