Uzyskaj jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Masz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i dodatkowo chcesz sprzedawać alkohol podczas festynu albo pikniku? Potrzebujesz jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu to możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż tego samego rodzaju alkoholu podczas imprezy czy pikniku. Również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych mogą starać się o takie jednorazowe zezwolenie.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Gminy Witonia
ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokumenty

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3. Dostaniesz jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i zapłaciłeś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie. Zezwolenie jest ważne do 2 dni.

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:
1) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
2) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
3) 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Opłatę wpłać na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.