Złóż sprawozdanie o odebranych ściekach od mieszkańców

Masz firmę zajmującą się opróżnianiem szamb? Musisz co kwartał składać do gminy sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz to grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się jak złożyć takie sprawozdanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie o tym ile ścieków odebrał.

Uwaga
Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r. złóż na dotychczasowym wzorze obowiązującym w 2017 r.

Obecnie konsultowany jest projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie:

 • za I kwartał do 30 kwietnia,
 • za II kwartał do 31 lipca,
 • za III kwartał do 31 października,
 • za IV kwartał do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy miast i gmin
 • Urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż sprawozdanie

Złóż kwartalne sprawozdanie o odebranych ściekach do urzędu gminy, na terenie której prowadzisz działalność. Jeśli odbierasz ścieki z kilku gmin, to sprawozdanie złóż oddzielnie do każdej gminy.

Podczas weryfikacji twojego sprawozdania, urząd gminy może poprosić cię o przedstawienie dodatkowych dokumentów związanych z twoją działalnością.

Jeśli podasz niepoprawne dane, to urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie.

Jeśli urząd nie ma uwag do złożonego przez ciebie sprawozdania, to po prostu je przyjmuje. Urząd nie wyda ci żadnego dokumentu potwierdzającego złożenie sprawozdania.

Dokumenty

W sprawozdaniu wpisz dane dotyczące ilości odebranych rodzajów nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy. Rodzaje nieczystości to:

 • ścieki bytowe,
 • ścieki komunalne,
 • ścieki przemysłowe.

Jeśli ilość nieczystości ciekłych odebranych przez ciebie z obszaru gminy nie będzie się zgadzać z ilością nieczystości przekazanych przez ciebie do stacji zlewnych – to w sprawozdaniu wyjaśnij skąd wzięła się taka różnica.

Termin

Złóż sprawozdanie:

 • za I kwartał do 30 kwietnia,
 • za II kwartał do 31 lipca,
 • za III kwartał do 31 października,
 • za IV kwartał do 31 stycznia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Kwartalne sprawozdanie sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono błędne, to grożą ci następujące kary:

 • od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz błędne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie;
 • od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz błędne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania;
 • 100 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie. Łączna kara za opóźnienie może wynieść maksymalnie 36 500 zł.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.