Złóż deklaracje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

Na podstawie przekazanych przez ciebie deklaracji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracuje krajowe deklaracje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli prowadzisz działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, objętą postanowieniami Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, musisz przekazywać do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii informacje związane z:

 • produkcją, wytwarzaniem, zużyciem, przetwarzaniem, nabywaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, zbywaniem, przekazywaniem i używaniem związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 Konwencji,
 • produkcją, zużyciem, przetwarzaniem lub obrotem związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 2 Konwencji,
 • produkcją lub obrotem związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 3 Konwencji,
 • produkcją określonych organicznych związków chemicznych niewymienionych w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3 Konwencji,
 • obrotem z zagranicą toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami, wymienionymi w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3 Konwencji,
 • posiadaniem chemicznych środków policyjnych. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informacje należy przekazywać każdego roku w terminach:

 1. do 30 września – w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym,
 2. do 28 lutego – w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

A ponadto:

 • w razie dodatkowo planowanego obrotu z zagranicą związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 1 – nie później niż w terminie 60 dni przed dokonaniem tego obrotu;
 • w razie planowanego uruchomienia obiektu przeznaczonego do produkcji związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 lub planowanych jakichkolwiek zmian w zakresie tej produkcji, w tym technologii i wyposażenia – nie później niż w terminie 210 dni przed dniem planowanego uruchomienia obiektu lub wprowadzenia zmiany w zakresie tej produkcji;
 • w razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji, zużycia lub przetwarzania związków chemicznych wymienionych w Wykazie 2, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VII.A pkt 3 Konwencji – nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia takiej działalności;
 • w razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji związków chemicznych wymienionych w Wykazie 3, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VIII.A pkt 3 Konwencji – nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia tej produkcji.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż deklaracje

Informacje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów przekaż w formie właściwej deklaracji. Jej wybór zależy od charakteru działalności. 

Jeśli złożysz błędną deklarację, to urząd skontaktuje się z tobą.

Dokumenty

Z wyjątkiem sytuacji, w której chcesz poinformować o znalezionej starej lub porzuconej broni chemicznej (deklaracja nr 10), do właściwej deklaracji musisz zawsze dołączyć deklaracje nr 1 i 2.

Termin

Informacje należy przekazywać każdego roku w terminach:

 1. do 30 września – w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym,
 2. do 28 lutego – w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

A ponadto:

 • w razie dodatkowo planowanego obrotu z zagranicą związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 1 – nie później niż w terminie 60 dni przed dokonaniem tego obrotu;
 • w razie planowanego uruchomienia obiektu przeznaczonego do produkcji związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 lub planowanych jakichkolwiek zmian w zakresie tej produkcji, w tym technologii i wyposażenia – nie później niż w terminie 210 dni przed dniem planowanego uruchomienia obiektu lub wprowadzenia zmiany w zakresie tej produkcji;
 • w razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji, zużycia lub przetwarzania związków chemicznych wymienionych w Wykazie 2, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VII.A pkt 3 Konwencji – nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia takiej działalności;
 • w razie planowanego rozpoczęcia lub dodatkowo planowanej produkcji związków chemicznych wymienionych w Wykazie 3, w ilościach przekraczających 1/10 progów określonych w części VIII.A pkt 3 Konwencji – nie później niż w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia tej produkcji.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

 1. Deklaracja nr 3 – Deklaracja związku chemicznego z Wykazu 1
 2. Deklaracja nr 3a – Deklaracja produkcji, wytwarzania związku chemicznego z Wykazu 1
 3. Deklaracja nr 3b – Deklaracja zużycia, przetwarzania, używania związku chemicznego z Wykazu 1
 4. Deklaracja nr 3c – Deklaracja gromadzenia, przechowywania związku chemicznego z Wykazu 1
 5. Deklaracja nr 3d – Deklaracja nabywania, zbywania, przekazywania, obrotu z zagranicą związkiem chemicznym z Wykazu 1
 6. Deklaracja nr 4 – Deklaracja związku chemicznego z Wykazu 2
 7. Deklaracja nr 4a – Deklaracja produkcji, zużycia, przetwarzania lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związkiem chemicznym z Wykazu 2
 8. Deklaracja nr 5 – Deklaracja produkcji lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związku chemicznego z Wykazu 3
 9. Deklaracja nr 6 – Deklaracja określonych organicznych związków chemicznych niewymienionych w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3
 10. Deklaracja nr 7 – Deklaracja obiektu do produkcji lub wytwarzania związków chemicznych z Wykazu 1
 11. Deklaracja nr 8 – Deklaracja obiektu do produkcji, zużywania lub przetwarzania związków chemicznych z Wykazu 2 lub Wykazu 3
 12. Deklaracja nr 9 – Deklaracja zmiany posiadanych chemicznych środków policyjnych
 13. Deklaracja nr 10 – Informacja o znalezionej starej lub porzuconej broni chemicznej

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.