Wykreślenie z rejestru usług detektywistycznych

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Chcąc wykreślić się z rejestru działalność regulowanej w zakresie usług detektywistycznych należy złożyć wniosek o wykreślenie z tego rejestru.

Uwaga
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności – to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności detektywistycznej. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru działalność regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

3. Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje na wniosek przedsiębiorcy decyzję o wykreśleniu wpisu lub z urzędu wydaje decyzję o wydaniu zakazu wykonywania działalności regulowanej oraz o wykreśleniu wpisu w oparciu o art. 71 ustawy o sdg.

Minister jest obowiązany również do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

10 zł

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w zw. z cz. I pkt 53 załącznika do ww. ustawy.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru usług detektywistycznych

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Kwestie wnoszenia odwołań regulują w całości przepisy KPA.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 80.30.Z Działalność detektywistyczna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.