Zmiana danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Zmiana danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności detektywistycznej składa wniosek o zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru

Dokumenty

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

2. Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze

Organ przyjął zasadę, że realizacja procedury odbywa się w terminie 14 dni od wpływu kompletnego wniosku o zmianę wpisu.

Termin

W ciągu 14 dni.

3. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Organ prowadzący dany rejestr dokonuje zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. Organ prowadzący dany rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po dokonaniu zmiany wpisu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o zmianę danych w rejestrze usług detektywistycznych

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 80.30.Z Działalność detektywistyczna

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.